Øyvind Husby er oppnevnt til Nasjonalt geodataråd

Nyheter | 23. desember 2021

Geodata

Nasjonalt geodataråd skal styrke samarbeidet om samfunnets felles geografiske infrastruktur, og skal gi råd om norsk geodatapolitikk til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Administrerende direktør i IKT-Norge, Øyvind Husby, er sammen med 14 personer oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Nasjonalt geodataråd. Rådet skal sikre et godt samarbeid mellom alle som forvalter og bruker geografisk informasjon.

– Tilgang til geografisk informasjon er viktig for hver og en av oss, næringslivet og offentlig forvaltning. Vi trenger geografisk informasjon for å ferdes trygt, ha kunnskap om naturen, for planlegging og forvaltning av arealer, for næringsutvikling og sikring av eiendomsretten, skriver Regjeringen på sine hjemmesider.

Rådet skal følge norsk geodatapolitikk og gi råd om oppfølging av nasjonale strategier for samfunnets felles geografiske infrastruktur som geodatastrategien og digitaliseringsstrategien.

– Verdien av den datadrevne økonomien i Norge (300 mrd) kan passere verdien av olje og gass produksjonen allerede i 2030. Men for at vi skal lykkes, må vi bli langt bedre til å dele data på tvers av sektorer og bransjer. Geodata er her et sentralt område, sier Øyvind Husby, adm.dir i IKT-Norge

– Men dette dreier seg ikke kun om økonomisk verdiskapning. For å løse de store miljøutfordringene vi står overfor må stadig flere deler mer data for at vi skal ta optimale beslutninger, og stadig mer ekstremvær gjør det nødvendig med nye modeller for å sikre vi at vi bygger og bor trygt. En nye sikkerhetspolitiske situasjonen gjør også at geodata er kritisk informasjon for å sikre norsk suverenitet, sier Øyvind Husby, avslutter adm.dir i IKT-Norge.

Rådet har fått følgende sammensetning:

 • Roar Skålin, ny leder av rådet, direktør, Meteorologisk institutt
 • Hildegunn Norheim, direktør kart og statistikk, Norsk institutt for bioøkonomi
 • Arne Bjørn Mildal, Direktør for IKT og informasjonsforvaltning, Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Einar Vik Arset, kystdirektør, Kystverket
 • Johnny Welle, direktør, Statens kartverk
 • Trygve Sparr, forskingsdirektør, Forsvarets forskningsinstitutt
 • Sigurd Heier, avdelingsdirektør, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • May Britt Myhr, direktør, Norges Geologiske Undersøkelse
 • Knut K. Bjørgaas, avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet
 • Sverre Pavel, leder grunn og rettigheter, Finnmarkseiendommen
 • Dina Lefdal, fylkesdirektør infrastruktur og vei, Vestland fylkeskommune
 • Kristin Barvik, kommunaldirektør, Sandnes kommune
 • Mona Høiås Sæther, enhetsleder, Trondheim kommune / Geoforum
 • Jorunn Kragset, forretningsutvikler Norkart og leder for Geomatikkbedriftene
 • Agnes Landstad, daglig leder, Forskningsinstituttenes fellesarena/ Abelia

 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap