Oppdatert informasjon til våre medlemmer og bransjen

Nyheter | 16. mars 2020

Covid, Skatter og avgifter

Det vil i tiden fremover komme nyhetsbrev fra IKT-Norge i noe hyppigere grad. Disse er basert på informasjon vi får fra myndighetene, og behovet for informasjon fra dere.

Registrer deg for vårt nyhetsbrev her.

IKT-Norge er nå spesielt opptatt av å formidle at vår næring skal bidra, men også at vi skal være leverandører som forventer å få betalt – alt kan ikke være dugnad. Da rammes alle, både ansatte og eiere.

Dagens nyhetsbrev inneholder informasjon om hva et samlet Storting er enige om i henhold til nye tiltak (se under), en guide på permitteringsregler, og forespørsel om informasjon fra dere til oss som går ut på status for næringen i den situasjonen vi nå står i. Deres svar vil være våre innspill til næringsministeren.

Ny tiltakspakke vedtatt i dag 16.03 av Stortinget:

  • Stortinget ber regjeringen sikre full lønn (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering, derav staten dekker fra dag 3 til 20. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
  • Stortinget ber regjeringen innføre en ordning som sikrer personer en inntekt på minimum 80 % av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 % av dagpengegrunnlaget over 3G og opp til 6G etter dag 20 i permitteringstiden. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75 G. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringene trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
  • Stortinget ber regjeringen innføre en ordning som sikrer lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet en inntektssikring på nivå med lærlingelønnen. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
  • Sykepenger: Stortinget ber regjeringen redusere arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien reduseres til 3 dager. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
  • Stortinget ber regjeringen gi selvstendig næringsdrivende og frilansere sykepenger fra dag tre av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
  • Omsorgspenger: Stortinget ber regjeringen doble ordningen med omsorgspenger. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
  • Stortinget ber regjeringen redusere arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger til tre dager. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
  • Stortinget ber regjeringen innføre en ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som innebærer utbetaling av omsorgspenger fra og med dag fire, etter samme regler som arbeidstakere og med samme dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning. Selvstendig næringsdrivende og frilansere.
  • Stortinget ber regjeringen innføre en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien. Disse får en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Nye permitteringsregler og regler for varsling

I forbindelse med de nye reglene for permitteringer er det greit å vite rutinene for varsling.

PWC har gjort en oppsummering av hva man som arbeidsgiver MÅ huske på i forbindelse med varsling.

Les også:

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap