Ny handlingsplan for digital inkludering

Nyheter | 16. juni 2023

Digital inkludering

IKT-Norge er fornøyd med at flere av forslagene vi har spilt inn til regjeringens handlingsplan for digital inkludering har blitt en del av planen. 

 

 

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik la nylig fram handlingsplan for økt inkludering i et digitalt samfunn”. IKT-Norge er fornøyd med at flere av forslagene vi har spilt inn underveis er å finne i planen.

Line Gaare Paulsen, direktør for kompetanse og utdanning i IKT-Norge har vært med i arbeidet av handlingsplanen: – For de fleste av oss gjør digital teknologi hverdagen vår enklere. Den gjør at vi kan spare oss for unødige reiser til offentlige kontorer og at vi ved selvbetjening kan ordne oss som vi vil. Men vi trenger både digital infrastruktur og digital kompetanse for å være digitale innbyggere, det var vi tydelige på i arbeidet hos Kommunal- og distriktsdepartementet og noe vi er svært glade for å ha fått gehør for, sa Gaare Paulsen. 

Digitale barrierer

Det å være fortrolig med digitale tjenester krever kunnskap, språkferdigheter og økonomi. Lav tillit til teknologi, internett og samfunnet som helhet er barrierer for digital inkludering. Usikkerhet om hva som skjer med folks egne data er også en av årsakene til at enkelte velger å være ikke-digitale.

– Digitalt utanforskap har store konsekvensar for den enkelte, men også for samfunnet. Blir for mange ståande utanfor den digitale utviklinga, er det fare for at eksisterande skilje i samfunnet blir forsterka, sa Sigbjørn Gjelsvik under fremleggelsen av handlingsplanen på Alna bydelshus på Furuset. 

Arbeidsgruppen som utarbeidet det første utkastet til handlingsplanen var med da ministeren besøkte Alnas Digi-hjelp. Her får man hjelp til alt fra nettbank til sosiale medier. 

Fra IT-fiksere til digital dømmekraft

Handlingsplanen består av 32 tiltak, her er noen. Regjeringen vil:

  • Utrede en ordning for at brukere som har behov for grunnleggende IT-støtte får tilbud om enkel hjelp med installasjon av appar, digitale tjenester og sosiale medium – kalt «IT-fiksere». Piloter vil bli etablert i utvalgte kommuner.
  • Etablere flere ordninger for gjenbruk av IKT-utstyr. Oslo Kollega har tilbudet OK:data som jobber på oppdrag fra NAV. De samler inn brukt IKT-utstyr, som sorteres, rengjøres, repareres og klargjøres for salg – til en rimelig pris. 
  • Vurdere utlån av IKT-utstyr til barn og unge som trenger det. Ikke alle ungdommer har mulighet til å delta (Redd Barnas rapport).
  • Forenkle mulighetene for næringslivsaktører til å dele opplæringsressurser via HK-dir sin Digidel-tjeneste.
  • Styrke satsingen på barn og unge: Elever skal utvikler digital kompetanse i tråd med lærerplanverket. 
  • Styrke kompetanse og forbedre læringsressurser om personvern og informasjonssikkerhet, inkl forbedre kompetansen om personvern blant lærere og og skoleledere.
  • Alle husstander og virksomheter skal ha tilbud om raskt bredbånd med 100 Mbit/s innen utgangen av 2025. Ordningen med statlige støtteordninger for bredbånd skal videreføres. I dag er det om lag 160.000 husstander  som ikke har tilgang til høyhastighetsbredbånd, noe som må til for å få tilgang til digitale offentlige tjenester, jobbsøking, helsetjenester, studier og kommunikasjon mellom skole og hjem.
  • Samarbeide med næringslivet og markedsaktørene på eID-området for å inkludere flere innbyggere i digitale tjenestetilbud.
  • Etablere et samarbeidsforum for offentlige, frivillige organisasjoner og næringslivet for å koordinere en felles innsats rettet mot hovedutfordringene i handlingsplanen. 

 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap