Norsk Industri sier nei til digitaliseringen

Kommentarer og analyser | 16. februar 2022

datasenter, digital grunnmur

Sjefen i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, uttaler til medier i Telemark at Norge ikke bør ha datasentre. Det han glemmer er at uten datasentre vil medlemmene i Norsk Industri miste konkurransekraft.

Den hardtslående Lier-Hansen har uttalt seg til NRK at han ikke vil ha datasentre i Norge. Vi i IKT-Norge, som representerer de fleste aktørene i Norge, er svært overrasket at sjefen for Norsk Industri ikke ser hvor avhengig hans egen næring er av datasentre i Norge.

Norske industrikjemper som Hydro, Aker og Elkem har aldri produsert mer data enn akkurat i dag. I tillegg produserer det og lagres det mer enn i går. Hva slags data? Værdata, helsedata, strømdata, saksbehandlingsdata, bildedata, underholdningsdata, og alle annen type data du og jeg produserer og lagrer både på jobb og privat.

Alle dataene trenger et hjem, hjemmene heter datasentre. Spesielt for våre store industrilokomotiver som er mer avhengig av data og computing enn noen gang. Mange av Norsk Industris medlemmer på Jæren har investert massivt både i såkalt «Industri 4.0» og koblet dette mot datasentermiljøet på Jæren. Hvorfor? Jo fordi konkurransekraften fremover ligger i å ha de beste verdikjedene og logistikkjeden og alt dette er basert på data og datasentre. Denne sammenhengen burde Norsk Industri applaudere og ikke forakte slik de nå gjør.

Norge har grønn kraft og kaldt klima, det er to av hovedforutsetningene for å drive gode, effektive datasentre, men det er et tredje element som må til dersom kabalen skal gå opp: politisk stabilitet. Vi har valget om å selv ta lederskap og ansvar for utviklingen av denne kritiske infrastrukturen, eller overlate arbeidsplasser og kompetansen til våre naboland. Slik det fremstår vil Norsk Industri det siste – det beklager vi i IKT-Norge.

Norge er på topp i digitalisering, og industriregioner som Grenland kan utgjøre en forskjell for videre digitalisering for det grønne skiftet. De er posisjonert for å danne verdens mest moderne industriklynge men det krever tett samarbeid med nettopp datasentre. Vi inviterer gjerne Norsk Industri på befaring hos et datasenter som jobber tett med hans medlemmer – så vi kan sammen utforske hvordan Norge skal bli best på bruk av digitale løsninger i sin industriproduksjon.

Denne kommentaren stod først på trykk i Telemarksavisa og har også vært publisert i TelecomRevy

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap