Norsk datasenterbransje deltar i forpliktende klimainitiativ

Nyheter | 28. januar 2021

Bærekraft, datasenter

Datamengden i verden øker med enorm hastighet, og med det vokser behovet for datasentre. Nå tar IKT-Norge og den norske datasenterbransjen ledelse i klimainnsatsen, ved å delta i en europeisk avtale om klimanøytrale datasentre innen 2030.

– IKT-Norge er stolte over å delta i denne historiske forpliktelsen fra den europeiske datasenterindustrien til å lede overgangen til en bærekraftig og klimanøytral økonomi, sier Liv Freihow, direktør for politikk i IKT-Norge.

Tilslutning til «Climate Neutral Data Center Pact», som lanseres i dag over hele Europa, har som mål at datasentre skal være klimanøytrale innen 2030. Dette skjer i et samarbeid med EU-kommisjonen i form av tilskuddsmuligheter og forbedrede rammebetingelser, og med finansiering av store EU-budsjetter rettet mot digital utvikling.

– For den norske datasenterbransjen vil dette bety nye forretningsmuligheter og mulighet til å påvirke utviklingen mot en klimanøytral industri innen 2030, sier Freihow.

CO2-fotavtrykket til datasentre globalt har økt de siste årene, hovedsakelig fordi den totale globale datamengden øker markant. CO2-fotavtrykket kommer fra de store mengdene energi som brukes til å drive datasentrene, men også i stor grad fra andre områder som produksjon av teknologien som er hele grunnlaget for datasentrene.

IKT-Norges datasenter-Forum representerer hovedtyngden av norsk datasenterindustri, og tilslutter seg initiativet drevet av CISPE (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe), som har til hensikt at europeiske datasentre blir CO2-nøytrale innen 2030.

Avtalen fokuserer på fem områder: energieffektivitet, klimavennlige energikilder, vann, sirkulærøkonomi og resirkulering av overskuddsvarme.

17 europeiske bransjeforeninger støtter avtalen, og mer enn 20 datasenterselskaper har allerede forpliktet seg til å arbeide konkret for å nå dette målet. Norge står i en særstilling i europeisk sammenheng ved bruken av fornybar energi.

Les mer om Climate Neutral Data Center Pact her.

Les mer om IKT-Norges datasenterforum her og ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat om forumarbeid i IKT-Norge.

– Read press release in English here

Kontakt:
Bjørn Rønning, IKT-Norges Datasenterforum:
Epost: br@ikt-norge.no, mob: +47 922 42 657

Liv Freihow, Direktør politikk, IKT-Norge.
Epost: Lf@ikt-norge.no, mob: +47 482 50 924 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap