560 milliarder: IKT-Norges anskaffelseskonferanse

Nyheter | 29. januar 2021

Bærekraft, Grønt skifte, Offentlige anskaffelser

Hvis det offentlige bruker sine penger klokt når de kjøper varer og tjenester, så kan de være en viktig motor i den grønne omstillingen av Norge.

Med en rykende fersk Klimamelding fra Regjeringen og handlingsplanen for grønne offentlige anskaffelser like rundt hjørnet, inviterer vi i IKT-Norge til konferanse om grønne og digitale offentlige anskaffelser 11. februar 2021.

– Medlemmene våre har gitt oss krystallklar tilbakemelding på at det eksisterer mange flaskehalser i grønne anskaffelsesprosesser. Denne konferansen er et tiltak i arbeidet med å løse disse flokene og da er det særdeles hyggelig at konferansen har fått så mange gode innledere fra Regjering, næringsliv og kommuner, sier Mali Hole Skogen, teknologi- og bærekraftsdirektør i IKT-Norge.

Grønne incentiver

Alt for ofte ser vi at pris er det kriteriet som blir mest lagt vekt på i anbudskonkurranser. Hensyn som klimafotavtrykk, bærekraft, sikkerhet, innovasjon og nye arbeidsplasser må vektes høyest når man går til innkjøp av teknologi, digitale løsninger og smarte innretninger.

– Selv i kommuner som styres av politikere med skyhøye klima- og miljøambisjoner glipper dette ubehagelig ofte. Vi håper at det vil følge grønne incentiver med den nye handlingsplanen som kommer fra Regjeringen, sier Skogen, og fortsetter:

– Billig teknologi må oftere byttes ut. I tillegg er det en miljøgevinst i reparasjon av elektroniske enheter fremfor å kjøpe nytt. Vi må diskutere hvordan vi kan få dette bedre til.

Temaer på konferansen

* Handlingsplan for grønne offentlige anskaffelser – hva kan vi vente oss?
* Klimaplan (2021-2030) og nye krav til offentlige anskaffelser
* Fremtidens bærekraftige kommuner. Digitalisering og bærekraft er ofte to sider av samme sak – nye teknologiske løsninger gir muligheter innen bygg, transport, sirkulær økonomi, havbruk, smart by og helse, for å nevne noen
* Juridisk orakeltjeneste: spør toppadvokatene hos Hjort, Berngaard og Føyen Torkildsen om det du lurer på innen grønne anskaffelser
* Vi presenterer grønne anbudskonkurranser som lyses ut i 2021 og 2022
* Du får møte Norges beste kommuner på grønne anskaffelser – hva kjennetegner de som lykkes?
* Bli kjent med planene og ambisjonene for StartOff – Det flunkende nye programmet for oppstartsbedrifter som vil ha offentlig sektor som kunde
* Hvordan lykkes med innovasjon i anskaffelsesprosessen?

Samarbeid – nøkkelen til å lykkes med grønne offentlige anskaffelser 

– Denne konferansen hadde ikke kommet i stand uten et solid samarbeid. Vi er veldig stolte over å ha med Itera, Atea, Accenture, Sopra Steria, Oslo Kommune, Nasjonalt program for leverandørutvikling, Kommunesektorens organisasjon (KS) og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). En spesiell takk til dem alle, sier Thea Rode, Salg- og markedssjef i IKT-Norge.

Les mer om programmet og meld deg på her.

 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap