IKT-Norge støtter kampanje for grønne innkjøp

Nyheter | 9. februar 2021

Bærekraft

IKT-Norge oppfordrer alle sine medlemmer til å implementere Skifts prinsipper for å minske fotavtrykket fra varene i egen verdikjede.

«Bedrifter som har teknologi og digitale løsninger som kjernevirksomhet har et enormt potensiale til å sette fart på utviklingen av mer bærekraftige løsninger, men de må også jobbe for at deres egen verdikjede følger etter. Det vil skape økt konkurransekraft i et verdensmarked på jakt etter mer bærekraftige bedriftsmodeller,» sier Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift.

Han er glad for at IKT Norge nå stiller seg bak kampanjen «Ti prinsipper for grønne innkjøp» på grønneinnkjøp.no – en kampanje som samler bedrifter og bransjer for få fart på utviklingen.

«Skal vi få til reell endring i norsk næringslivs innkjøpsvaner, trenger vi å jobbe sammen på tvers av bedrifter og bransjer. Man må dele løsninger, rutiner og utfordringer for å finne synergieffektene norsk næringsliv trenger. Vi tror at Norges mange teknologi- og digitaliseringsbedrifter vil bidra inn i dette fellesskapet med akkurat dette,» legger Kjærand Haugland til.

“Svært mange av de digitale tjenestene og grønne teknologiene offentlig sektor trenger for å nå sine ambisiøse klimamål leveres av våre medlemmer. Å bruke innkjøpsmakten med mål om grønn omstilling og næringsutvikling er svært viktig for oss. Dette er ikke noe å lure på. Klart vi signerer på dette!” uttaler Mali Hole Skogen, Teknologi og bærekraftsdirektør i IKT-Norge.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap