Mer enn 400 personer fra offentlig sektor, næringsliv og akademia møttes den 5. mars til en stor KI-konferanse i Folkets hus på Youngstorget i Oslo. Resultatet ble, ifølge mange av deltakerne, en stor suksess. Nå er det skapt en helt ny møteplass for å dele kompetanse om generativ KI i offentlig sektor i Norge.

Se video fra konferansen 

rundt 400 KI-interesserte menensker var samlet i Folkets hus

Dagen ble brukt til deling av erfaringer og risikovurderinger, men også til å finne stadig nye innfallsvinkler til teknologiske, juridiske og politiske spørsmål rundt generativ KI i offentlig sektor.

Deltakende format

Ikke bare var tema nytt, formatet var også en innovasjon. Dette var en konferanse hvor deltakerne virkelig deltok. Ikke bare ga lyntaler og parallelsesjoner rom til at 40 innledere fikk ytre seg, men mange trakk spesielt frem Open Space-formatet. Her var det mulighet for alle til å melde inn tema til rundebords-diskusjoner i salen. Mange fikk mulighet til å ta opp det som engasjerte dem mest, bare ved å komme frem med en gul post-IT i hånda.

En lang rekke engasjerende paralellseminrarer fant sted i Oslo Kongressenter.

Konferansen kom i stand etter enorm dugnadsinnsats blant flotte folk i GoForIT. En spesiell takk går til primus motor Simen Sommerfeldt, og sponsorene Bouvet, Accenture, AWS, Capgemini, Computas og Microsoft.

 

Interessen var så stor at mange ikke fikk plass i år, men Mali Hole Skogen og resten av GoForIT-nettverket lover nye muligheter på neste års konferanse!

Les mer om konferansen og programmet her: https://tankesmiengoforit.no/event/generativ-ki-i-offentlig-sektor/

 

Foto: Christopher Storvand

 

 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap