IKT Norge sentrale når nytt industriforum skal sparke i gang 5G-bruken i Norge

Nyheter | 5. mai 2022

5G, digital grunnmur, Grønt skifte, Telekom

Utrulling av 5G skaper nye muligheter for norsk næringsliv. IKT Norge er blant aktørene som er med i et nytt strategisk råd og topplederforum som skal gi innspill til regjeringen.

Fredag 6. mai samles en rekke næringslivsaktører til første møte i 5G-industriforum, som skal få fart på bruken av 5G-teknologien i industri, næringsliv og offentlig sektor. Blant deltakerne er både IKT Norge og flere av IKT Norges medlemsbedrifter

-Jeg ser fram til å delta i et viktig og spennende arbeid. Mulighetsrommet for utnyttelse av 5G er stort og vil kunne spille en avgjørende rolle i den grønne og digitale transformasjonen Norge skal gjennom, sier IKT Norges administrerende direktør Øyvind Husby.

IKT Norges administrerende direktør Øyvind Husby ser fram til å bidra både til å skape innovasjon og nye løsninger, men også for å sikre lønnsomhet for alle aktørene i verdikjeden knyttet til bruk av 5G

Han peker også på at riktig bruk av 5G-teknologi vil kunne bidra til effektivisering, innovasjon, styrke konkurransekraft og muligheter for økt eksport av både varer og tjenester. – Deling av kompetanse, samarbeid på tvers av ulike næringer og riktig myndighetsregulering for å sikre lønnsomhet for alle aktørene i verdikjeden vil også være viktige faktorer som jeg ser fram til å diskutere, sier Husby.

«Mulighetsrommet for utnyttelse av 5G er stort og vil kunne spille en avgjørende rolle i den grønne og digitale transformasjonen Norge skal gjennom»

Det er Kommunal- og distriktsdepartementet og Næringsdepartementet som har tatt initiativ til det nye forumet som består av toppledere fra en rekke bransjer og offentlig sektor. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og DigitalNorway (DN) er ansvarlig for drift av 5G-industriforum.

Aktørene i 5G-industriforum er Avinor AS, Bane NOR, Cognite, Equinor, Ericsson AS, Herøya Industripark AS, Ice, IKT Norge, Innovasjon Norge, Kongsberggruppen, KS, Lyse, Nokia Norge, NRK, Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo Kommune, Schibsted, SINTEF, Statens vegvesen, Statnett, Telenor Norge AS, Telia Norge AS, Yara, Kommunal- og distriktsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, DigitalNorway og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

 

Les mer om 5G-forumet her.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap