IKT-Norge gav Inga Strümkes bok om AI i sommergave til alle stortingspolitikere

Nyheter | 15. juni 2023

IKT-Norge mener teknologi og kunstig intelligens må settes høyere på den politiske dagsorden. Derfor delte vi denne uken Inga Strümkes bok “Maskiner som tenker” til landets 169 stortingsrepresentanter i sommergave. 

Fra overrekkelsen av “Maskiner som tenker” i Stortingets vandrehall. Fra venstre: Ingrid Liland (nestleder MDG), Bård Ludvig Torheim (stortingsrepresentant, H), Hadia Tajik (stortingsrepresentant, Ap), Frode Jacobsen (Stortingsrepresentant, Ap), Rune Støstad (stortingsrepresentant, Ap), Linda Hofstad Helleland (stortingsrepresentant, H), Sveinung Rotevatn (stortingsrepresentant, V), Inga Strümke, Trond Eilertsen (adm. dir, Computas), Kristin Nyberg (adm. dir, twoday) og Øyvind Husby (adm. dir, IKT-Norge). Foto: Trygve Indrelid / NTB Kommunikasjon

 

IKT-Norge, våre to medlemsbedrifter, twoday og Computas, og forfatteren Inga Strümke stod for overrekkelsen til en rekke stortingsrepresentanter i Stortingets vandrehall. Interessen for både boken og for en AI-prat med Strümke var overveldende. Forfatteren selv var svært positivt overrasket.

– Stortingsrepresentantene ga både gode og offensive svar da jeg spurte dem om deres tanker rundt AI. Jeg elsker når politikere viser ekte engasjement på den måten jeg opplevde her i dag, sa Strümke. 

Strümke, som er forsker på kunstig intelligens ved NTNU, ønsket engasjementet velkommen. – Kunstig intelligens påvirker utviklingen av samfunnet vårt og kommer til å forandre mye i mange samfunnslag. Da er det utrolig viktig at våre folkevalgte gjør en innsats for å bygge forståelse for fagfeltet, sa hun. 

Også «AI-minister» Sigbjørn Gjelsvik fikk boken til Inga Strümke. Foto: Line Gaare Paulsen, IKT-Norge

Ønsker AI på den politiske agendaen

– Inga Strümkes bok er et viktig bidrag for å sette AI på dagsordenen og en veldig passende sommergave til de folkevalgte. Vi trenger politikere som engasjerer seg på dette viktige feltet og vi må bygge et tettere samarbeid mellom politikere, akademia og næringslivet for at vi som samfunn skal lykkes med utviklingen, sa Øyvind Husby, adm. direktør i IKT Norge.   

vi må bygge et tettere samarbeid mellom politikere, akademia og næringslivet om AI

Paradigmeskifte innenfor AI

Administrerende direktør i Computas, Trond Eilertsen, deltok på overrekkelsen. Computas har jobbet med AI siden 80-tallet, men Eilertsen understreker at vi nå står overfor et paradigmeskifte.

– Anvendelsen av generativ AI brer om seg, og det norske samfunnet har ikke råd til å bli akterutseilt teknologisk. Vi trenger offensive politikere som forstår både mulighetene og fallgruvene AI bringer med seg.  Jeg håper boken vil inspirere politikerne og sette dem i bedre stand til å utforme velfungerende politikk på feltet. Bransjen ønsker reguleringer velkommen, men de må baseres på kunnskap, sa han.

Behov for økt kunnskap 

Også twoday høstet positive erfaringer fra møtet med politikere og trekker frem Norges posisjon internasjonalt: – Norge er i en posisjon for å ta en viktig internasjonal rolle innenfor AI og grønn digitalisering. Den eneste måten vi kan lykkes på i arbeidet med kunstig intelligens er gjennom samarbeid. Det er viktig uansett hvilket selskap, organisasjon eller politisk parti man representerer. Vi må blant annet skape flere studie- og arbeidsplasser innen teknologi. Denne dagen var et flott symbol på samarbeid som vil bidra til å skape oppmerksomhet og økt kunnskapsnivå, sa Kristin Nyberg adm. direktør fra Twoday.

– Brobygging er noe IKT-Norge skal jobbe videre med, og det var gledelig at så mange ønsket å møte oss her i dag for å snakke om kunstig intelligens, avsluttet Øyvind Husby på vegne av IT-bransjen og viste til at bransjen fortsetter samtalene om AI på mange av IKT-Norges arrangementer under den kommende Arendalsuka.

Bildetekst: Initiativtakerne bak bokgaven til Stortingsrepresentantene: Trond Eliertsen (Computas), Inga Strümke, Kristin Nyberg (twoday) og Øyvind Husby (IKT-Norge): Foto: Trygve Indrelid / NTB Kommunikasjon 

Les også: 

Kronikken “AI krever politisk lederskap og ansvaret bør ligge hos statsministeren” hos Altinget.no

IKT-Norges administrerende direktør Øyvind Husbys anmeldelse av “Maskiner som tenker”: 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap