Hva jobber vi med nå?

Nyheter | 25. november 2020

5G, Arbeidskraft, Bærekraft, Bredbånd, Covid, EdTech, Eksport, Personvern

Mye av det vi jobber med i IKT-Norge handler om å påvirke politikken slik at det blir enklere å starte, vokse og lykkes som IKT-bedrift i Norge. Få oversikt over vårt politiske arbeid akkurat nå.

Dette er noen av sakene vi jobber med nå:

  • De politiske partiene har i høst lansert førsteutkast av sine partiprogram for neste stortingsperiode. IKT-Norge leser gjennom og kommenterer på forslagene, og er i dialog med partiene for å gi innspill til hvordan de kan utvikle en bedre digital politikk.
  • Digitale læremidler blir en stadig viktigere del av norsk skole, og vi har norske bedrifter som er verdensledende i å utvikle edtech-løsninger. IKT-Norge jobber for at denne delen av IT-bransjen skal ha et velfungerende marked å selge løsninger til. For tiden jobber vi for å hindre at ikke det offentlige etablerer et monopol som hindrer markedsaktører fra å levere digitale læremidler til norske skoler og elever.
  • Hvordan IT-næringen bidrar til å nå FNs bærekraftsmål.
  • Å sørge for at våre medlemmer ikke opplever at offentlige kunder presser priser og rekrutterer viktig arbeidskraft fra IKT-næringen. Dette er spesielt viktig i en sårbar tid for næringslivet som følge av corona-pandemien.
  • Det offentliges tilrettelegging for utrulling av fiber og 5G.
  • Forslag om endring i ekom-loven, som innebærer plikt til lagring av IP-adresser for å bekjempe kriminalitet (tema for neste ukes Ekom-forum).
  • Å løfte rammebetingelser og strategi for IKT-eksport og gi innspill på hvordan den norske eksport-riggen bør se ut i fremtiden.

Har du innspill? Ta gjerne kontakt.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap