Datasentre i Norge er svært viktig – det er fakta

Kommentarer og analyser | 30. november 2020

datasenter, digital grunnmur, Eksport

Aslak Sira Myhre advarer mot at Norge skal etablere et nytt industrieventyr basert på datasentre i en kommentar i Dagsavisen. Vi i IKT-Norge ønsker debatten velkommen, men den må bygges på fakta.

Verden trenger datasentre.

Når du leser dette innlegget, Aslak, har du lastet denne nettsiden fra et datasenter. Du har sikkert levert skattemeldingen i Altinn og kanskje vært på digitalt foreldremøte på skolen? Uten datasentre vil mange av de tjenestene som er viktige for deg og meg opphøre, også de samfunnskritiske.

Norge er nummer én i Europa med å ta i bruk skytjenester basert på datasentre, og dette er viktig for Norges fremtid. Nye studier viser f.eks at kunstig intelligens vil kunne doble veksten i BNP frem til 2030, og at lokale datasentre er en forutsetning for å lykkes med dette.

Du skriver med entusiasme at dere har samlet Nasjonalbibliotekets arkiver i et norsk datasenter i fjellhallen i Mo i Rana. Du mener sannsynligvis at dette er bedre enn at vår felles nasjonale hukommelse skal flyttes til et datasenter i Irland eller India. Det vi ønsker nå er at vi skal få flest mulig datasentre i Norge. Og fordelene med dette er mange. Det er årsaken til at datasentre nå får de samme kraftprisene som annen kraftkrevende industri.

For ikke lenge siden presenterte Regjeringen Norges første Ringvirkningsanalyse for datasentre.

Noen av effektene er:

  1. Gir Norge arbeidsplasser i distriktene. Over 11 000 bare de neste tre årene
  2. Gir Norge en sikker og robust nasjonal infrastruktur
  3. Gir norske kunder bedre tjenester med raskere responstid
  4. Gir norske kunder bedre personvern
  5. Utvikler nye kompetansesenter med ringvirkninger til andre næringer
  6. Vi starter et nytt industrieventyr hvor overskuddskraft, kjølig klima og stabile rammevilkår omsettes til eksportinntekter til Norge

Teknologiutviklingen former fremtidens samfunn, og dette bør ikke skje i et politisk vakuum uten debatt. Utfordringer man møter på veien må diskuteres med fakta.

Fakta om datasentre er at disse er en del av Norges kritiske infrastruktur, tilsvarende fiber- og mobilnett. Det er få som er uenige om at dette er viktig for Norge.

Denne kommentaren ble opprinnelig publisert i Dagsavisen 27. november 2020.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap