Geir Olsen blir direktør for næringspolitikk i IKT-Norge

Nyheter | 1. november 2021

IKT-Norge har ansatt Geir Olsen som direktør for næringspolitikk. – Et privilegium å få jobbe med saker jeg brenner for og for bedrifter som vil være viktige på nesten alle områder i framtiden.

Foto: Liv Aaberg, Venstre

Olsen har fram til regjeringsskiftet tidligere i oktober vært statssekretær i Finansdepartementet, med ansvar for blant annet finansmarkedspolitikken, inkludert fintech, i tillegg til klima-, energi- og miljøspørsmål.

Olsen har lang erfaring fra politikken. Han har vært generalsekretær i Venstre, ledet det politiske arbeidet i Venstres stortingsgruppe og har vært en del av den politiske ledelse både i Bondevik 2-regjeringen og i Solberg-regjeringen. Han har også vært ansvarlig for regjeringsforhandlingene for Venstre, vært finanspolitisk talsmann og ansvarlig for Venstres alternative statsbudsjett de siste årene.

– Jeg har i nesten hele mitt arbeidsliv fått jobbe med spørsmål og for en organisasjon som engasjerer meg sterkt. Skrittet fra partipolitikken til IKT-Norge er både og stort og lite på samme tid. Jeg vil fortsatt være så privilegert at jeg får jobbe med saker jeg brenner for og for bedrifter som vil være svært viktig på nesten alle områder i framtiden, sier Olsen.

– Gjennomføringen av det grønne skiftet, utjevning av ulikhet, en funksjonell og framtidsrettet distriktspolitikk, helsepolitikk, utdanning, nye arbeidsplasser og en mer effektiv forvaltning. Alt dette er avhengig av at vi lykkes med å inkludere alle i digitalisering av samfunnet, og at vi samtidig legger til rette for ny teknologi, sier Olsen.

– Jeg ser fram til å samarbeide med svært kompetente kollegaer. Sammen skal vi bidra til at IKT-Norge blir en mer synlig aktør og premissgiver for løsninger som åpenbart kommer hele det norske samfunnet til gode. Vi skal finne gode og konstruktive løsninger i samspillet mellom politikk og næring, sier Olsen.

Administrerende direktør i IKT-Norge, Øyvind Husby er svært fornøyd med å få Olsen med på laget.

– Geir Olsen kommer med en unik kompetanse, kontaktnett og erfaring fra politikken. Han har et brennende engasjement for å få til endringer i samfunnet gjennom innovasjon og næringsutvikling, og med Geir på laget er vi enda bedre posisjonert for å løfte IKT og rammebetingelser for næringslivet øverst på den politiske agendaen.

Olsen vil starte i jobben så raskt som mulig etter at eventuell karantenetid er over.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap