IKT-Norge oppretter egen ekspertgruppe for Regjeringens skatteutvalg

Nyheter | 2. november 2021

Skatter og avgifter

Administrerende direktør i IKT-Norge, Øyvind Husby, er oppnevnt av Finansdepartementet til å sitte i Regjeringens referansegruppe for skatteutvalget som skal levere forslag til endringer i skattesystemet innen 1. november 2022.

For å gi mest mulig relevante innspill har derfor IKT-Norge opprettet en egen referansegruppe med eksperter som skal være med å utarbeide innspill fra IKT-bransjen. Utvalget består av følgende medlemmer:

  • Øyvind Husby, IKT-Norge, leder
  • Einar Heiberg, advokat (H), Bull & Co Advokatfirma
  • Øystein Moan, styreleder Visma
  • Nils-Christian Flaaten, Senior Vice President and Head of Group Tax at Telenor
  • Oskar Hagland, Country Controller, Accenture
  • Morten Nærland, CFO Green Mountain Data Center
  • Stine Bryn Sverdrup, Senior Tax Manager DNB

– Skattesystemet er et av de kraftigste virkemidlene vi kan bruke for å styre retning og tempoet på omstillingen av samfunnet, sier administrerende direktør i IKT-Norge, Øyvind Husby.

Regjeringens skatteutvalg skal vurdere hvordan vi kan akselerere teknologiutvikling, omstilling til grønn vekst og digitalisering.

– Skatter og avgifter må brukes aktivt for å styrke nødvendig omstilling av Norge gjennom teknologiutvikling for å akselere digitalisering og grønn vekst. Nye tiltak er helt nødvendig for at Norge skal ha mulighet til å løse de store oppgavene foran oss, og vi håper Regjeringen gjennomfører kraftige tiltak tidsnok til at de får nødvendig effekt, avslutter Husby. 

Les også: Finansdepartementet har utpekt en referansegruppe for skatteutvalget.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap