Frykter kutt i digitale læremidler vil gi enda dårligere personvern i skolen

Nyheter | 12. oktober 2022

Digital inkludering, EdTech, Personvern, Statsbudsjett

Regjeringen foreslår å kutte tilskuddsordningen til digitale læremidler. Det øker risikoen for skygge-IT, og svekker personvernet, universell utforming og konkurransekraften for lokale leverandører, frykter IKT-Norge.

IKT-Norges Line Gaare Paulsen frykter at mindre penger til innkjøp av digitale læremidler, øker faren for at bruk av gratis verktøy, som igjen kan være problematisk både med tanke på personvern, universell utforming og utvikling av norsk edTech-næring.

 

− Lærerne ønsker å fylle tomrommet som oppstår i mangelen på gode digitale læremidler. Da finner de gratisressurser på nett, sier Line Gaare Paulsen, direktør for kompetanse og utdanning i IKT-Norge, til Digi.no.

Nå frykter hun at mindre penger til innkjøp av digitale læremidler, øker faren for at lærerne tar i bruk det de finner av gratis verktøy på nett.

− Det finnes ikke gratis digitale læremidler av god nok kvalitet. Enten må skolen betale for det, da trengs støtteordninger, eller så betaler man med elevenes data, sier Gaare Paulsen.

Det svekker personvernet: − Vi gambler med elevenes data, sier Gaare Paulsen.

Reklame for slankepiller og pengespill

Dataene appene samler inn, selges på annonsemarkedet og brukes til å vise målrettet reklame til barna.

Det har brakt oss fortellinger om jenter ned i tolvårsalderen som får reklame for slankepiller på kalkulator-appen, reklamer for pengespill i apper brukt i engelskundervisningen og mulighet til å betale noen kroner for å få «hint» når man løser glose-oppgaver.

Apper som har vært i bruk i barneskolen, har personvernerklæringer som tydelig sier at appen holdes gratis ved videresalg av data om lokasjon og enhet for annonseringsformål, og som anbefaler at appen ikke brukes av barn under 16 år.

Dårlige nyheter for personvernet i skolen

Dette var bakteppet da Personvernkommisjonen la fram sin rapport i slutten av september. Kommisjonen brukte sterke ord, og ville ha strakstiltak.

Forslaget til statsbudsjett kan se ut til å forsterke bekymringen.

I statsbudsjettet foreslår nemlig regjeringen å fjerne innkjøpsordningen Den teknologiske skolesekken, som har gjort det mulig for kommuner å søke om midler til digitale læremidler.

− Ordningen har blitt tatt i bruk av over 200 kommuner, som betyr at den har vært svært etterlengtet. Uten disse midlene strupes kommunene sin økonomi til å prioritere å kjøpe digitale læremidler, sier Gaare Paulsen.

Vi skulle helst sett at innkjøp av digitale læremidler av god kvalitet, og opplæring av lærere innenfor informasjonssikkerhet og personvern stod på pallplass på Kunnskapsdepartementets prioriteringer

Vanskeligere for norske aktører

Denne typen kutt kan gå utover de norske leverandører av digitale løsninger til undervisning, den såkalte edtech-bransjen.

− De er fremme i skoen med nye løsninger, men Norge er et lite marked, sier Gaare Paulsen.

Under pandemien tok mange skoler i bruk gratisressurser for å nå elever på hjemmeskole. Det har gått utover både personvern og universell utforming.

Derfor trenger bransjen at skolene satser på å kjøpe gode norske løsninger, mener IKT-Norge.

− Vi skulle helst sett at innkjøp av digitale læremidler av god kvalitet, og opplæring av lærere innenfor informasjonssikkerhet og personvern stod på pallplass på Kunnskapsdepartementets prioriteringer, sier Gaare Paulsen.

Les mer hos digi.no

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap