Foreslå kandidater til Digitaliseringsprisen 2024

Nyheter | 14. februar 2024

Digitalisering

I samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet inviterer vi våre medlemmer til å foreslå kandidater til Digitaliseringsprisen for 2024. Kjenner du til et spennende prosjekt, en flott digital tjeneste, en innovativ løsning eller en sammenhengende tjeneste som virkelig betyr noe i samfunnet?

 

Digitaliseringsprisen har som formål å løfte frem de beste tjenestene eller prosjektene som har utmerket seg og som viser veg. Vi håper på å få inn mange forslag også i år, slik at juryen får litt å bryne seg på.

Kvalifikasjonskrav

Kriteriene som blir lagt til grunn er at tjenesten eller prosjektet:

 • Bidrar til å realisere regjeringens digitaliseringsstrategi
 • En samarbeidsløsning der en eller flere offentlige virksomheter er tjenesteeier, og utviklingen må gjerne være resultat av samspill mellom offentlige og private aktørar
 • Kan vise til nyskaping, innovasjon, verdiskaping og bærekraft
 • Brukerorientert og bidrar til en enklere digital hverdag
 • Deler og bruker data på ein god måte 
 • God bruk av nasjonale fellesløsninger
 • Kan vise til klare gevinster og/eller et høyt gevinstpotensial

En jury ledet av Digitaliseringsdirektoratet vil velge ut tre finalekandidater. Disse blir presentert på konferansen, og selve kåringa av årets digitale suksesshistorie foregår av deltakerne på konferansen gjennom en digital avstemning.

Dette er juryen

Juryen for digitaliseringsprisen består av en medlemmer med bred kunnskap og lang erfaring i digitalisering og digital transformasjon fra både offentlig og privat sektor:

 • Øyvind Husby, administrerende direktør, IKT-Norge
 • Liv Dingsør, daglig leder, DigitalNorway
 • Ingvild Berlin Kalleberg, styreleder, Den norske dataforening
 • Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør, Abelia
 • Kristin Weidemann Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering, Kommunesektorens organisasjon (KS)
 • Olav Skarsbø, seniorrådgiver, Digitaliseringsdirektoratet (Digdir)

 

> Foreslå kandidater innen 15. april her

> Les mer om digitaliseringsprisen her

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap