Etterlengtet seier om opsjoner

Nyheter | 6. mai 2021

Skatter og avgifter, Statsbudsjett

Tre ting er som verdt å merke seg i den nye opsjonsordningen

I revidert nasjonalbudsjett som kommer neste uke, vil Regjeringen skrote den tidligere ordningen for skatt på opsjoner. I stedet lanseres en ny ordning, som i praksis likebehandler ansatte som er eiere i bedriften med eksterne investorer. Dette er et viktig prinsipp, som IKT-Norge har jobbet aktivt for i flere år.
Tre ting er verdt å merke seg i den nye ordningen:
  • Skatt betales først når aksjene selges, ikke ved anskaffelse eller realisasjon av opsjonene.
  • Man betaler kapitalskatt på gevinsten istedenfor lønnsskatt på opsjonsfordelen,.
  • Ordningen utvides til å gjelde for bedrifter med opptil 50 ansatte, 80 millioner kroner i omsetning og alder på bedriften inntil 10 år.
– Med disse endringene vil opsjonsordningen bli et viktig virkemiddel for å tiltrekke smarte folk til IT-næringen. Ikke minst anerkjenner det at ansatte betaler for opsjoner gjennom arbeidet de nedlegger, og skal ha de samme skattemessige vilkårene som andre investorer, sier Liv Freihow, direktør for politikk i IKT-Norge.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap