Etter valget 2021 må alle være IT-politikere

Kommentarer og analyser | 8. september 2021

Bredbånd, Kompetanse, Studieplasser

Rekordmange med toppkarakterer slipper ikke til i tekniske studier. Dette er alvorlig og må endres.

Sommerferien er over, vaksinering går etter planen, og samfunnet åpner opp – trinn for trinn. Når vi snur oss – ser vi at Norge er et av landene som har klart seg best gjennom pandemien. En av årsakene er at vi er blant verdens mest digitale land.

Norge har verdens beste digitale infrastruktur, er nr. 1 i Europa på bruk av skytjenester, har en av de mest digitale offentlige sektorene, og vi har en digitalt moden befolkning med tillit til myndighetene. Konsekvensene av dette var at da sistemann slukket lyset på kontoret, kundesenteret eller klasserommet, ble lysene samtidig tent på hjemmekontor, kjøkken og hytter, og samfunnet ble drevet videre på en desentralisert struktur.

Samtidig har det siste året vist hvor vi har svakheter, og at svært mye fremdeles gjenstår.

250.000 husstander har ikke mulighet for høyhastighetsinternett, mange barn går på skoler uten tilstrekkelige digitale læremidler, offentlig sektor har et stort behov for digital omstilling, norsk eksport er svekket, og Norge har nå handelsunderskudd for første gang siden 80-tallet.

IKT-næringene har bidratt med 80 prosent av den samlede produktivitetsøkningen i Norge i perioden 2003–2017, (Samfunnsøkonomisk Analyse 2021). 80 prosent! Verdien av den datadrevne økonomien er beregnet til 300 milliarder kroner i 2030, eller 7 prosent av BNP (St.mld. 22-2021: Data som ressurs). Verdiskapning med data som innsatsfaktor vil dermed ha større verdi enn olje og gass allerede i 2030 – hvis vi lykkes!

Utfordringen er at vi har et alvorlig underskudd på IKT-kompetanse. Samtidig som vi har økning i søkertall til tekniske studier, er rekordmange med toppkarakterer avvist fordi Norge ikke har klart å skape et utdanningssystem med kapasitet til å utdanne arbeidskraft for fremtiden. Dette er alvorlig og må endres.

En av styrkene i det norske samfunnet er tillit. Tillit til de demokratiske styringssystemene i samfunnet, og tillit til de digitale systemene som danner grunnmuren for kommunikasjon og verdiskapning. Samtidig har vi aldri tidligere vært utsatt for mer systematisk, målrettet og omfattende angrep på denne tilliten gjennom statlige og kriminelle cyberangrep. Pandemien har vist oss verdien av tillit, men vi har samtidig blitt langt mer sårbare. Dette gjør cybersikkerhet til et av de viktigste områdene for Norge fremover for å sikre privatpersoner, bedrifter, organisasjoner og Norges suverenitet.

Informasjonsteknologi har spilt en nøkkelrolle i samfunnet det siste året. Samtidig er dette lite i forhold til behovet for ny bruk av ny teknologi fremover for å løse de virkelig store oppgavene.

Du kan derfor i dag ikke være leder – uten også å være IT-leder. Og du kan ikke være politiker etter valget 13. september – uten også å være IT-politiker.

Etter valget trenger Norge politikere med visjoner om hvilket samfunn vi ønsker, og innsikt og interesse for å forstå hvordan IKT skal bidra til at vi kommer dit.

IKT-Norge og våre medlemmer er klare til å bidra med alt vi kan. Sammen skal vi forme fremtiden. Godt valg!

Kommentaren sto først på trykk i Finansavisen.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap