Et mulighetsrom for norsk utviklingspolitikk

Kommentarer og analyser | 22. september 2021

Bistand, Teknologi

Innovasjon og entreprenørskap har blitt en viktig driver for økonomisk utvikling i mange land. Med en satsning på frigjørende teknologi i Norges utviklingsarbeid, kan vi bidra til å tette et akutt behov og løfte lokalt entreprenørskap og jobbskaping.

I en undersøkelse fra SSB nylig kunne vi lese: – Aldri før har nordmenns støtte til bistand vært høyere. Det er gledelig at solidaritetstanken er sterkt forankret i det norske samfunnet. Samtidig er resultatene for hvor god bistanden er, mer nyansert. Det gjøres veldig mye bra arbeid i det norske utviklingsarbeidet, men IKT-Norge savner et enda større fokus på innovasjon og digital utvikling siden tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup lanserte “digital strategi for utviklingspolitikken”.

Innovasjon og entreprenørskap er helt sentralt for å lykkes med utviklingspolitikken

Innovasjon kan løfte nasjoner ut av fattigdom. Men det kan også løfte frem nye næringer og samarbeidsmuligheter for Norge i vekstmarkeder vi vil være avhengige av i fremtiden for videre vekst.

Det beste Norge kan gi er muligheter til handel og teknologiutvikling. Et område jeg vil løfte frem er frigjørende teknologi. Med frigjørende teknologi mener jeg frigjort fra hinder til å delta i samfunnet. Fra det å kunne delta på skole til jobb og sosiale settinger. Som f.eks No Isolation sine løsninger som hjelper barn, ungdom og eldre ut av sosiale isolasjon. Mange trenger hjelp av assisterende teknologi for å kunne gjøre dette. Klarer vi å skape en grobunn for dette vil veldig mange mennesker bli frigjort av hindrene for deltakelse i samfunnet. Nærmere 1 milliard mennesker globalt har i  dag ikke tilgang til assisterende teknologi. Dette gapet er forventet å doble seg innen 2050 hvis vi ikke gjøre noe. Teknologi har potensialet til å endre liv, ikke mer enn i det fremvoksende området med innovasjon i assisterende teknologi. Uten assisterende teknologi er det alt for mange som ikke får muligheten til å delta på skole, jobb eller i sosiale settinger, og faller derfor utenfor samfunnet.

Innovasjon innen frigjørende teknologi har potensiale til å forme global politikk; bedriftspraksis; investeringsstrategier; kulturelle normer; individuell atferd og livs utfall. Teknologirevolusjonen gir muligheter for skalerbarhet og tilgang som aldri før. Her er mulighetsrommet for norsk utviklingspolitikk, næringslivet og innovasjon og entreprenørskaps miljøene i Norge. Innovasjon og entreprenørskap har blitt en helt sentralt driver for økonomisk utvikling i mange land. Da får vi et generisk basert behov, og etterspørsel av kompetanse og kunnskap. Dette utvikler både relasjoner og økonomien i både giver og mottakerland. En større satsning på samarbeid mellom entreprenørskaps miljøer er veien å gå.

Digital utvikling- Den nye Bistanden?

IKT-Norge har gjennom de to siste årene hatt et samarbeidsprosjekt i Kenya i regi av Utenriksdepartementet og ambassaden i Nairobi for å knytte innovasjon og entreprenørskapmiljøene tettere sammen. Ved å bidra til etableringen av ASSEK (Association of startup and SMEs enablers of Kenya) og trening av flere hundre lokale entreprenører, har vi sett hvor mye samarbeid og hvordan å støtte innovasjons og entrepenørskapssamarbeid bidrar til utvikling og jobbskapning. Det er på bakgrunn av dette arbeidet at vi nå ser et mulighetsrom for satsning på frigjørende teknologi, sammen med innovasjon og entreprenørskap.

Kenya er en digital leder i Afrika, og representerer et stort mulighetsrom for norsk utviklingspolitikk og norsk næringsliv. Lykkes vi i Kenya kan dette bre seg til en rekke land og bli virkelig stort.

Norge har nå et mulighetsrom for å satse på frigjørende teknologi i utviklingsarbeidet. Men for å skape langvarige ringvirkninger er vi også nødt til å satse på innovasjon og entreprenørskap spesielt innenfor området frigjørende teknologi, som vil kunne ha veldig store ringvirkninger, både for enkeltmennesker, mottakerland og giverland.

 

Kommentaren sto først på trykk i Computerwolrd nr.6 2021

 

IKT-Norge tar debatten under Oslo Innovation Week den 29 septmeber. Les mer og meld deg på her

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap