Er Norge forberedt på et desperat Russland?

Kommentarer og analyser | 19. mai 2023

Cybersikkerhet

Den ukrainske offensiven mot Russland er i gang. Lykkes Ukraina, vil et presset Russland snart vise Vesten hvilke cyberkapasiteter landet har, og hvilke hybride angrep det har forberedt mot Norge og andre land.

Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

 

Det ukrainske folket forbereder seg på en blodig offensiv som kan bli et vendepunkt i krigen. Men er Norge forberedt på et desperat Russland?

Norge har en alvorlig, nasjonal sikkerhetskrise

9. mai la Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) frem rapporten «Et motstandsdyktig Norge».

Der står det rett ut: Norge har ikke «et forsvarlig nasjonalt sikkerhetsnivå». Myndighetene har mangelfull situasjonsforståelse, forstår ikke truslene mot Norge og er ikke klare for å håndtere dem.

Dessverre er dette kun én rapport i en lang serie rapporter som dokumenterer at Norge har en alvorlig, nasjonal sikkerhetskrise.

Riksrevisjonen 23. mars 2021: «Riksrevisjonen mener at svakhetene ved NVEs tilsyn med IKT-sikkerheten samlet sett er sterkt kritikkverdige.»

Digi 21. mars 2022: «Russiske cybervåpen kan slå ut norsk strøm.»

Riksrevisjonen 4. oktober 2022: Svært alvorlige mangler i det digitale informasjonssystemet til Forsvaret. Kan få alvorlige konsekvenser for rikets sikkerhet.

Riksrevisjonen har i tillegg kommet med kraftig kritikk av cybersikkerheten i politiet, Oljedirektoratet, helseforetakene, Utenriksdepartementet og Justisdepartementet.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap