Digitalt utenforskap og ensomhet blant eldre må reduseres

Nyheter | 5. mai 2022

e-helse, Velferdsteknologi

IKT Norge foreslår at regjeringen kartlegger årsaker til digitalt utenforskap, tar i bruk velferdsteknologi og utvider omfanget av pilotprosjekter knyttet til digitale løsninger for å motvirke ensomhet.

I forbindelse med Stortingets behandling av et representantforslag fra Høyre om å forebygge og redusere ensomhet, har IKT-Norge spilt inn konkrete forslag for både å redusere digitalt utenforskap, men også å bruke digitale verktøy som et ledd i å motvirke ensomhet.

I høringsinnspillet til Stortingets helse- og omsorgskomite viser IKT Norge til at eldre er den største gruppen av de 600 000 som i dag ikke er digitale brukere, og peker samtidig på at digitalt utenforskap hindrer samfunnsdeltakelse og skaper ensomhet.

IKT Norge viser videre til at de siste årene er det blitt utviklet teknologi for å redusere ensomhet, deriblant NoIsolation og NYBY. NoIsolation leverer blant annet KOMP, et stort nettbrett som er utviklet i samarbeid med eldre og pårørende, som bidrar til tettere kommunikasjon. KOMP er tilpasset eldre ved at det blant annet er tilrettelagt for eldres tørre fingertupper (det vil ikke normale nettbrett gjøre) og er enkelt og brukervennlig. Pårørende har, ved hjelp av en app, mulighet til å sende bilder, film, øyeblikk og snakke med de eldre, og omvendt. NYBY har utviklet en plattform under samme navn som tilbyr en ny måte å organisere velferdstjenester og frivillighet på og ta i bruk uutnyttede ressurser, for eksempel ved at eldre kan få hjelp og ikke minst også at eldre kan bruke de ressursene de har til å bidra for andre.

Konkret foreslår IKT Norge at Stortinget gjør følgende vedtak:

  1. Stortinget ber regjeringen kartlegge årsaker til digitalt utenforskap, særlig blant eldre og ensomme, og fremme nødvendige tiltak som kan motvirke dette.
  2. Stortinget ber regjeringen sikre at kommunesektoren tar i bruk velferdsteknologi som et virkemiddel for å motvirke ensomhet.
  3. Stortinget ber regjeringen om å utvide omfanget av pilotprosjekter knyttet til digitale løsninger for å motvirke ensomhet.

Lese hele IKT Norges høringsinnspill her.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap