Sykepleierne har alltid tatt i bruk nye verktøy

Nyheter | 5. januar 2024

e-helse, Velferdsteknologi

Skal vi investere i helsetjenesten må vi investere i de menneskene som utgjør hjertet av den. Det gjelder også når vi skal ta i bruk helseteknologi, mener Kolbjørn Haarr, styreleder IKT-Norge og Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder Norsk Sykepleierforbund.

I dagens krevende økonomiske situasjon for helsetjenesten, er det viktig å holde oppe investeringene i e-helse mener Kolbjørn Haarr, styreleder i IKT-Norge og Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norges Sykepleierforbund

I et samfunn hvor befolkningen blir stadig eldre og behovet for effektive helsetjenester øker, står teknologien frem som en avgjørende nøkkel til et bærekraftig helsevesen.

Digitalisering har allerede preget helse-Norge lenge, og potensialet for å bruke teknologi til å styrke helsetilbudet har aldri vært tydeligere. Samtidig må nye teknologier innrettes og brukes på riktig måte for både pasienter og helsepersonell.

Morgendagens helsevesen

Sykepleierne har en unik posisjon, med avansert fagkompetanse om sykdomsforløp, pasientbehov, behandling og mer, samtidig som de er tett involvert i den praktiske organiseringen av helsetjenestene. Når potensialet i teknologien møter behovet og fagkompetansen til sykepleierne, kan vi skape en unik allianse for morgendagens helsevesen.

Når potensialet i teknologien møter behovet og fagkompetansen til sykepleierne, kan vi skape en unik allianse for morgendagens helsevesen.

Som representanter for både teknologi- og sykepleiersektoren står vi sammen om visjonen om en helsetjeneste, der teknologien ikke bare er et verktøy, men en integrert del av helsetjenesten til alle innbyggere. Sømløse, brukervennlige og godt implementerte verktøy kan forenkle både hverdag og arbeidshverdag. 

Det er spesielt tre områder vi mener det bør satses på, hvor sykepleierkompetansen vil være avgjørende for at nye teknologier skal gi ønsket effekt.

  1. E-helse: teknologi som bindeledd: En viktig nøkkel til suksess er bruk av e-helse. Vi ser allerede eksempler på hvordan teknologien endrer måten vi tenker helse på. E-helse gir befolkningen enklere tilgang til spesialiserte helsetjenester gjennom virtuelle konsultasjoner.
  2. Sykepleierens nye rolle: Sykepleierrollen blir mer mangfoldig. Sykepleierne har alltid tatt i bruk nye verktøy. Teknologi brukt riktig lar sykepleierne bruke tiden på det de gjør best – å ta vare på pasientene. Med støtte fra moderne løsninger kan rutinearbeid minimeres, og mer tid kan brukes direkte på pasientbehandling. Intelligente systemer kan bidra til tidlig oppdagelse av kritiske tilstander, informasjonsflyt og større trygghet for pasienter og pårørende.
  3. Datadeling: samhandling og sikkerhet: Det er viktig at det settes fart på arbeidet med samhandling om datadeling på tvers av aktører. De dataansvarlige i helsetjenesten må i større grad prioritere dette. Det skaper gjennomsiktig, effektiv og trygg kommunikasjon, som igjen fører til bedre pasientbehandling.

Mulige utfordringer

Selv om potensialet i nye teknologier er enormt, finnes det utfordringer. Teknologi krever investeringer, både i kroner, infrastruktur og kompetanse. I dagens krevende økonomiske situasjon for helsetjenesten, er det viktig å holde oppe investeringene i e-helse. Alternativet kommer til å bli langt dyrere på sikt.

I dagens krevende økonomiske situasjon for helsetjenesten, er det viktig å holde oppe investeringene i e-helse

Dette handler ikke bare om penger. Det handler også om vilje til å prioritere løsninger som vi vet virker, og som frigjør kapasitet hos de essensielle fagfolkene.

Felles satsing

Teknologi alene løser ikke alt i helsetjenesten, men det er en nøkkel i det moderne helsevesenet, og det blir viktigere for hver dag. Vi står på terskelen til en ny æra hvor teknologi og helse skal gå hånd i hånd. Veldig mye kommer til å endre seg i helsetjenesten de neste årene, enten vi vil det eller ikke. Vi må sørge for at helseteknologi bidrar til pasientenes behov, og parallelt at sykepleierne får nyttige verktøy i sitt arbeid.  

Det er en felles forpliktelse å sørge for at muligheten ikke går tapt. Gjennom en strategisk allianse mellom teknologiske innovatører og sykepleieryrket kan vi danne en helsetjeneste som er rettferdig og klar for fremtiden.

 

Dette innlegget ble først publisert på altinget. no

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap