Delta på Girl Tech Fest 2021!

Nyheter | 30. september 2021

EdTech, GirlTech, Teknologi

Girl Tech Fest er dagen hvor 10-årige jenter får utforske hva teknologi kan brukes til. Interessen fra jentene, lærere og våre kvinnelige IT-veiledere er enorm!

Når: Onsdag 3. november 2021

Hvor: Teknisk Museum – Oslo, og flere andre norske byer. Se hele oversikten her.

Kvinnelige teknologer – et felles ansvar

Norske IKT-eksperter slår alarm. En undersøkelse fra Samfunnsøkonomisk Analyse viser at Norge har behov for langt flere med IT-kompetanse enn de vi har i dag.

Mangfold og kjønnsubalanse er dessverre et faktum innen mange teknologiretninger. Det er særlig viktig å speile befolkningen for å ivareta at utviklingen av teknologiløsninger er inkluderende og til alles nytte. For å lykkes med å øke interessen for teknologistudier må alle barn og unge la seg inspirere og utfordre av teknologi- og realfag hele veien fra grunnskole til arbeidsliv.

– Vi vet at interesse for teknologi må sås tidlig som mulig for at jentene skal få lyst til å lære mer. Girl Tech Fest skal tenne gnisten hos en ny generasjon kvinnelige teknologer. Fremtiden trenger dem, sier Line Gaare Paulsen, IKT-Norgedirektør for kompetanse og utdanning.

Vil du være samarbeidspartner?

Er du leverandør av digitale tjenester er Girl Tech Fest en gyllen mulighet! Ved å vise jenter hva man kan skape og utrette med digitale verktøy sås kimen til en felles digital framtid.

Vi ser etter partnere og sponsorer som deler vår visjon og ser initiativet som en langsiktig investering. Dere får anledning til å markedsføre deres støtte, få synlighet på våre nettsider, sosiale media og annet markedsmateriell. Vi trenger sponsorer i alle byer.

Vil du være veileder og rollemodell?

Jentene som er deltar på kodedagen møter frivillige kvinnelige veiledere som jobber med IT og teknologi til daglig. Vi er utrolig stolte av kvinnene og deres arbeidsgivere som ønsker å bidra til å styrke kvinneandelen i den digitale næringen. Er du kanskje en av disse? Da kan du melde deg her.

Girl Tech Fest i din by?

I tillegg til flaggskip-arrangementet med over hundre jenter i Oslo, blir det arrangert Girl Tech Fest i en rekke andre byer. Hvilke disse skal være kan du være med på å bestemme!

Disse byene er allerede klare for 2021: Bergen, Bergen – Åsane, Longyearbyen, Haugesund, Gjøvik, Porsgrunn, Skien, Stord, Trondheim, Tromsø, Drammen, Kristiansand, Kongsvinger og Oslo. Nye steder kommer inn fortløpende. Den endelige oversikten finner du her.

Ta gjerne kontakt for en prat om hvordan du kan sette i gang Girl Tech Fest i din by.

Nasjonalt senter for realfagsrekruttering koordinerer alle steder som vil organisere Girl Tech Fest. Ta kontakt med Martine Østli på e-post: martine.ostlie@realfagsrekruttering.no

Påmelding (kun for Oslo-skoler)

Er du lærer? Her kan du melde på jentene i din klasse.

Er du lærer i en annen by? Ta direkte kontakt med arrangøren. Oversikten finner du her.

Om oss

Girl Tech Fest arrangeres i et samarbeid mellom: Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, TENK – Tech-Nettverket for kvinner, ODA-Nettverket og IKT-Norge.

gtf

Ta kontakt med oss!

Samarbeidspartnere / spons:
Line Gaare Paulsen, Direktør kompetanse og samfunnskontakt, IKT-Norge:
line@ikt-norge.no

Ta initiativ til Girl Tech Fest i din by:
Martine Østlie, prosjektleder. Nasjonalt senter for realfagsrekruttering:
martine.ostlie@realfagsrekruttering.no

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap