Corona har endret arbeidshverdagen – nå må regelverket følge etter!

Nyheter | 3. mars 2021

Bredbånd, Covid, Skatter og avgifter

Vi er ett år inn i pandemien og nye skattemessige problemstillinger har blitt aktuelle.

For de fleste bedrifter har arbeidshverdagen til alle ansatte blir dramatisk endret. Alle jobber fra hjemmekontor. IKT-Norge opplever at arbeidsgivere både ønsker og prøver å gjøre det de kan for å legge tilrette for det, men enkelte områder er regulert og krever oppfølging fra myndighetene. Skattemessige skjevheter er eksempel på dette.

IKT-Norge har sendt et brev til Finansdepartementet og bedt myndighetene se nærmere på disse utfordringene:

– Bredbånd: Ansatte er avhengig av bredbånd hjemme, gjerne med kraftigere kapasitet enn før. Dette innebærer til dels store kostnadsøkninger. Dersom arbeidsgiver kompenserer, blir det beskattet som en fordel for arbeidstaker. Dette er en urimelig kostnad for arbeidstaker, som har fått sin arbeidsplass flyttet til hjemmet.

– Kontormøbler og utstyr: Ifølge dagens skatteregler skal arbeidstaker skatte av fordelen for kontorutstyr som er dekket av arbeidsgiver. Her er det behov for en endring. Arbeidsgiver kan kjøpe nærmest ubegrenset av utstyr til kontoret, men med en gang det skal benyttes hjemme, slår skattereglene skjevt inn.

– Telefon: Mobiltelefon har også fått økt betydning. Her har man hatt tilsvarende begrensninger vedr. fordelsbeskatning. Mobiltelefonen (med alle applikasjoner, epost, dokumenter mm) er arbeidsverktøy som den ansatte jobber med store deler av døgnet.

Disse sakene rammer alle bedrifter og deres ansatte, som nå har ansatte på hjemmekontor. Vi følger opp myndighetene og ber om at det gjøres endringer i skattelovgivningen og praksis.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap