Bli med IKT-Norge på mattedugnad til 20 ungdomskoler 

Nyheter | 23. oktober 2023

Kompetanse, realfag

IKT-Norge og ViTarAnsvar går sammen om å tilby ekstra mattelærere til 20 ungdomsskoler i Norge. Målsettingen er å øke mattekunnskapene gjennom bedre formidling. Vi utfordrer våre medlemmer til å blir med på realfagsdugnaden. 

– I 2030 vil vi ha behov for 40 000 flere teknologer i Norge, samtidig er det mange som faller utenfor skolen til store kostnader for samfunnet og den enkelte. Grunnleggende matematikk er en av grunnsteinene for læring. Vi ønsker å øke elevenes kompetanse og karakterer slik at de kan få vitnemål, fagbrev, komme inn på videregående skole, eller høyere utdanning. Ved å tilby gratis leksehjelp i matte til elever på 20 ungdomsskoler, så kan næringslivet effektivt bidra til å hindre utenforskap og samtidig bygge realfagskompetansen næringslivet selv vil være avhengig av i fremtiden, sier administrerende direktør Øyvind Husby i IKT-Norge. 

Lavest snittkarakter

Matte er basisfaget hvor norske elever har lavest snittkarakter. Resultatene fra den seneste PISA-testen viste at Norge gjorde det dårligst i matematikk blant de skandinaviske landene. De lave karakterene fører til at mange elever ikke fullfører utdanningsløpet og faller utenfor arbeidslivet. Tall fra SSB viser at de som ikke gjennomfører videregående opplæring har en arbeidsledighet på 13,2%, og en ungdom som havner på utsiden av arbeidslivet har en estimert kostnad for samfunnet på 15,9 millioner. 

– Å lære matte handler om god formidling og trening. Ikke alle har anledning til privatundervisning utenfor skolen og gjennom ViTarAnsvar har tusenvis av norske barn fått tilbud om ekstra matteundervisning finansiert av næringslivet. Vi samarbeider tett med skolene og resultatene er svært gode med en betydelig bedring av mattekarakterene, sier Vibeke Gwendoline Fængsrud, grunnlegger og administrerende direktør i House of Math, som er initiativtager til ViTarAnsvar. 

ViTarAnsvar har gitt tusenvis av norske barn tilbud om ekstra matteundervisning finansiert av næringslivet, sier Vibeke Gwendoline Fængsrud, grunnlegger og administrerende direktør i House of Math

Fængsrud trekker frem Sagene skole, som gikk fra et karaktersnitt på 2,7 i 2017 til 4,3 i 2019 etter å ha deltatt på ViTarAnsvar-programmet.  

– IKT-Norge ønsker å bidra, og nå ønsker vi å utfordre våre medlemsbedrifter og organisasjonskolleger i Abelia og Tekna til å delta på dugnaden for å samle inn nok midler til å finansiere mattehjelp til 20 av ungdomsskolene våre, avslutter Husby.  

 —

Ønsker ditt selskap å bidra til å investere i dagens ungdom for å redde morgendagens arbeidsliv?

Kontakt: Kristin Anderssen, ansvarlig for ViTarAnsvar, på telefon +47 900 99 581, epost: kristin@houseofmath.no 

 —

ViTarAnsvar|vitaransvar.no 

ViTarAnsvar er et samarbeidsprosjekt der House of Math, privat næringsliv og skoler jobber sammen for å forhindre at elever faller utenfor utdanning og arbeidsliv. Prosjektet er unikt i norsk sammenheng. 

Vi tar ansvar ved å øke realfagskompetansen i den norske skolen. Mattelærere fra House of Math tilbyr gratis leksehjelp i matte til elever på ungdomsskolenivå. Dette kaller vi lokalt samfunnsansvar. Basert på utdanningsdirektoratets rapporter prioriteres skoler med lavest karaktersnitt og størst behov for et læringsstøttende tiltak. Formålet er å øke elevenes kompetanse og karakterer slik at de kan oppnå vitnemål, komme inn på videregående skole og fullføre fagbrev eller høyere utdanning. Dette bidrar til å redusere arbeidsledighet, utenforskap og sosiale stønader, samt øke inkluderingen og integreringen i Norge. 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap