Bekymret over det offentliges holdning til IT-samarbeid med private aktører

Nyheter | 16. september 2022

Digitalisering, Kompetanse, Offentlige anskaffelser

En ny rapport om digitalisering av offentlig sektor avslører at samarbeidet mellom privat næringsliv og offentlig sektor skranter. Det bekymrer IKT-Norge.

Den negative trenden har forsterket seg de tre siste årene, viser «IT i praksis 2022 – status for digitalisering i norsk offentlig sektor». Det er en kjensgjerning at innovasjon og nyskapning er nødvendig for å utvikle effektive og lønnsomme tjenester. Det er en gjengs oppfatning at digital samhandling med det private næringslivet, frivillig sektor og akademia kan hjelpe offentlig sektor med å få mer ut av ressursene, og ta i bruk ny teknologi. Men de politiske signalene er bekymringsfulle, mener IKT-Norge

– Kostbart på sikt

IKT-Norge er bekymret for konsekvensene av en slik utvikling. – Ja, det mest kritiske funnet i undersøkelsen er at samhandlingen mellom det offentlige og private er betydelig redusert. Det er ikke en god utvikling og en utvikling som vil være kostbar på sikt, poengterer direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i IKT Norge, Geir Olsen, overfor Dagens Perspektiv.

I tillegg peker Rambøll Management Consulting på et lite paradoks. Selv om et knapt flertall av både statlige virksomheter og kommuner fortsatt ivrer for et innovasjonssamarbeid med privat næringsliv, så slår det ikke ut i praksis.

«Dette er… ikke overført til faktisk involvering av private aktører», heter det i IT i praksis 2022. Så selv om halvparten fortsatt mener at et samarbeid vil være verdifullt for egen organisasjon, så inngås ikke et slikt samarbeid.

Spent på statsbudsjettet

IKT-Norge liker ikke utviklingen, som altså har pågått over tid, og er urolig over funnene. 6. oktober legges neste års statsbudsjett fram. Da kan regjeringen ta grep som ikke applauderes i det private næringslivet generelt, og IKT-Norge spesielt.

– Vår største bekymring er at man i statsbudsjettet setter i gang med egne offentlige digitale løsninger der hvor det allerede finnes velfungerende løsninger i markedet, poengterer Geir Olsen overfor Dagens Perspektiv.

– Ett eksempel er at regjeringen har varslet at den vurderer en egen offentlig e-id-løsning i stedet for å ta utgangspunkt i allerede velfungerende løsninger som bank-id. Et annet er ulike initiativ/krav når det gleder digitale læremidler, forklarer han.

En annen stor bekymring i IKT-Norges rekker er at regjeringen kan kutte i bevilgningene til Digitaliseringsdirektoratets arbeid med digital samhandling offentlig og privat (DSOP), som har gitt innsparing i mange-milliarderkroners-klassen. Eller om regjeringen vil foreslå ytterligere kutt i StartOff som står for økt samhandling mellom offentlig sektor og oppstartsselskap innen digitale løsninger, mener Geir Olsen.

 

Les mer i Dagens Perspektiv (bak betalingsmur).

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap