IT i praksis

«IT i praksis» er en årlig undersøkelse i regi av Rambøll Management Consulting i samarbeid med bla. IKT-Norge som kartlegger strategi, trender og erfaringer innen bruk av IT i de 500 største private og offentlige virksomhetene i Norge.

«IT i praksis» er en undersøkelse som setter fokus på strategi, trender og erfaringer innen bruk av IT i de 500 største private og offentlige virksomhetene i Norge. Undersøkelsen gjennomføres av Rambøll Management Consulting i samarbeid med bl.a. IKT-Norge.

Hovedfunnene fra  «IT i praksis 2021» er at det utviklingen av digitale tjenester er ikke tilstrekkelig, gitt ambisjonsnivået. Tjenestene skal være gode, de skal henge sammen med hverandre og de skal være brukerrettede. Innbyggernes opplevelse av digitale tjenester fra det offentlige er dessverre ikke spesielt god, og flere enn før foretrekker personlig service framfor selvbetjening. Også tilliten til de digitale løsningene er lav og synkende. Et økende skille mellom hvor gode løsninger stat og kommune har harmoniserer dårlig med politiske ambisjoner og mål om å flytte flere tjenester til kommunene. Også grunnleggende forutsetninger for utvikling av sammenhengende tjenester opplever tilbakegang.

Last ned og les de siste «IT i praksis»-rapportene.

IT i praksis 2021

IT i praksis 2020

IT i praksis 2019

 

Les mer om arbeidet med årets undersøkelse, som er den 15. i rekken, her.