IT i praksis

«IT i praksis» er en årlig undersøkelse i regi av Rambøll Management Consulting i samarbeid med bla. IKT-Norge. Undersøkelsen kartlegger strategi, trender og erfaringer innen bruk av IT offentlige virksomhetene i Norge. Årets undersøkelse (2022) vies spesielt til digitalt utenforskap og på gevinster og samarbeid mellom det offentlig og private.

«IT i praksis» er en undersøkelse som setter fokus på strategi, trender og erfaringer innen bruk av IT i offentlige virksomhetene i Norge. Undersøkelsen gjennomføres av Rambøll Management Consulting i samarbeid med bl.a. IKT-Norge.

I år har rapporten viet ekstra oppmerksomhet til digitalt utenforskap. Norsk befolkning har høy tillit til myndigheter og høy digital kompetanse sammenlignet med andre land. Dette danner et solid fundament for å bygge et samfunn der oppgaver og behov løses digitalt. Stadig flere offentlige tjenester flyttes over på digitale plattformer med formål om å effektivisere og gjøre hverdagen enklere for innbyggerne. Samtidig er det nesten 10 prosent som har så lite digitale kunnskaper at de opplever en digital utenforskap. 

Årets rapport viser at digitalt utenforskap rammer de med lav inntekt, høy alder og de som står utenfor arbeidsstyrken. Unge, som ellers antas å være digital natives, er også skeptiske til sine ferdigheter i møte med digitale offentlige tjenester. 

I årets IT i praksis har vi forsøkt å synliggjøre sider ved det felles digitale økosystemet, som datadeling og – gjenbruk, og samarbeid med privat sektor. Bildet som tegner seg er ikke udelt positivt. På den ene siden er det en økning i gjenbruk av andres data i offentlige tjenester. På den annen side faller opplevd nytte av de delte ressursene i økosystemet slik som felleskomponenter, og det samme gjelder de som forvalter disse. Mye av dette kan skyldes at dagens fellesløsninger bygger bl.a. på 15-20 år gamle idesett. 

Vi ser dessverre en synkende trend når det gjelder samarbeid med privat sektor. Digital samhandling med næringslivet kan gi grunnlag for nye, innovative tjenester. Med det krever tydelig styring og struktur som legger til rette for samarbeid. Eventuelle gevinster som kan oppnås gjennom samarbeid må også tydeliggjøres for at det skal bli attraktivt å samarbeide om utvikling av digitale løsninger for felleskapet. 

Last ned og les de siste «IT i praksis»-rapportene.

IT i praksis 2022

IT i praksis 2021

IT i praksis 2020

IT i praksis 2019

 

Les mer om arbeidet med årets undersøkelse, som er den 15. i rekken, her.