7 forslag til framtidens skattesystem

Høringsuttalelser, Nyheter | 22. april 2022

Digitalisering, Skatter og avgifter, Statsbudsjett

IKT Norge lanserte i dag 7 konkrete endringer i skatte- og avgiftssystemet for å styrke nødvendig omstilling av Norge gjennom teknologiutvikling, digitalisering og grønn vekst. 

Forslagene ble lansert i forbindelse med dagens møte i referansegruppen for utvalget om perspektiver for fremtidens skatte- og avgiftssystem (Skatteutvalget), hvor IKT Norge deltar sammen med flere andre organisasjoner. Hensikten med referansegruppen er både å gi konkrete innspill til Skatteutvalget, men også å respondere på ulike spørsmål utvalget ønsker å drøfte. 

 

IKT Norges forslag er:

  1. Fjerne den skattepliktige fordelen av telefon og bredbånd betalt av arbeidsgiver
  2. Gjeninnføre og utvide ordningen med skatteincentiver for medeierskap i egen bedrift. 
  3. Utvide opsjonskatteordningen til også å gjelde Fintech-selskaper. 
  4. Gjennomgå og forbedre skattereglene for etter- og videreutdanning for ansatte. 
  5. Gunstigere skatteregler for (enkelte) utenlandske arbeidstakere. 
  6. Bedre avskrivningsregler og fradrag for driftsmidler knyttet til teknologi og digitalisering
  7. Bruke momssystemet for å stimulere til sirkulærøkonomi, i første omgang knyttet til elektronikk

 

– For IKT Norge er det viktig at skatte- og avgiftssystemet er godt tilpasset sentrale utviklingstrekk, som teknologiutvikling, omstilling til grønn vekst, digitalisering og globalisering. Dette er utviklingstrekk som IKT Norge ønsker og  daglig jobber med og som vi mener at det norske skatte- og avgiftssystemet i større grad enn i dag bør stimulere, sa IKT Norges direktør for næringspolitikk og kommunikasjon, Geir Olsen på dagens møte

Dagens møte ble også brukt til å diskutere mer generelle problemstillinger knyttet til skatt på arbeidsinntekt, selskaps- og kapitalbeskatning og grønn skatteveksling. IKT Norge framhevet bl.a. at det er viktig at vi har et internasjonalt konkurransedyktig skattesystem som bidrar til bedriftsetableringer i Norge, som motvirker utflytting av lønnsomme arbeidsplasser og som ikke diskriminerer norske eier og/eller bedrifter i konkurranse med utenlandske når det gjelder oppdrag eller næringsvirksomhet i Norge. IKT Norge advarte også mot å innføre norske særregler når det gjelder såkalt overskuddsflytting. 

IKT Norge har opprettet en egen intern ekspertgruppe for arbeidet med skatteutvalget. IKT Norges innspill er utarbeidet i samarbeid med denne gruppen. 

Les mer om IKT Norges konkrete forslag og mer generelle innspill til Skatteutvalget her.  

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap