Forum for kasse- og butikkdata

Kompetanse, Statsbudsjett, Telekom

IKT-Norges forum for kasse- og butikkdata er for medlemmer som leverer produkter eller tjenester innenfor kasse- og butikkdata i Norge.

Målsetting

  • Fremme løsninger som utvikler, effektiviserer og øker kvaliteten på kasse- og butikkdata i Norge
  • Fremme medlemmenes felles interesser i forhold til de myndigheter som regulerer og spesifiserer elementer i leverandørenes løsninger, herunder standardisering
  • Spre informasjon til markedet og samarbeidspartnere om kasse- og butikkdata

Bakgrunn

  • IKT-Norges forum for kasse- og butikkdata er for medlemmer som leverer produkter eller tjenester innenfor kasse- og butikkdata i Norge.

 

Fokusområder:

  • Bidra til økt kompetanse om kasse- og butikkdata i Norge og være talerør for bransjen
  • Gjennomføre målrettede tiltak for å øke kunnskapen om alle aspekter vedrørende kasse og butikkdata
  • Gi innspill til myndigheter vedrørende behov for politikk og koordinerende tiltak som vil fremme utvikling eller anvendelse av kasse- og butikkdata  samt være dialogpartner for myndighetsorganer
  • Vurdere å innføre bransjenorm i forbindelse med med ny lov om kasse- og butikkløsninger

 

Forumet skal ikke håndtere forhold som er konkurranseømfintlige mellom medlemmene, eller som er konkurransehemmende. Forumet skal ikke ha egne økonomiske interesser.

 

KT-Norges forum for kasse- og butikkdata er for medlemmer som leverer produkter eller tjenester innenfor kasse- og butikkdata i Norge og er en møteplass for kompetanseutveksling og for å samle innspill til relevante myndigheter. 

Informasjon om neste møte finner du under arrangementer.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap