Tjenesteavtalen (årslisens)

kr 3650kr 7300

Avtalen koster 3.650,- for medlemmer av IKT-Norge og 7.300,- for ikke-medlemmer. Prisene er eksklusiv MVA.

Also available in english.

Antall

Beskrivelse

Tjenesteavtalen er utformet med tanke på tjenester som leveres over internett (skytjenester). Skybaserte tjenester er ofte standardiserte tjenester som leveres på standardbetingelser fra store programvareprodusenter. Dersom kunden skal kjøpe en standardisert skytjeneste, og ikke har behov for integrasjon med annen programvare eller annen tilpasning, trenger man ikke denne avtalen. I slike tilfeller er det tilstrekkelig å forholde seg til programvareprodusentens egne standardbetingelser.

Denne avtalen er kun ment for de tilfellene der kunden har behov for å integrere ulike standardtjenester med hverandre, eller dersom kunden ønsker å få en standardisert tjeneste tilpasset til egne særskilte behov.

Avtalen inneholder:

 • Tolkning og rangordning
 • Tjenestens omfang
 • Samarbeidsform og kundens medvirkning
 • Oppstart og godkjenningsperiode
 • Ytelsesnivå ved ordinær drift
 • Rekonstruksjon av data
 • Varighet og opphør
 • Eiendoms- og disposisjonsrett
 • Revisjon og innsyn
 • Endringer av tjenesten
 • Vederlag og betalingsbetingelser
 • Mislighold
 • Taushetsplikt
 • Personvern og informasjonssikkerhet
 • Overdragelse
 • Øvrige bestemmelser
 • Tvisteløsninger