IKT-Norge arrangerte en vellykket lansering av vårt nye Forum for offentlige anskaffelser hos Crayon. Arrangementet samlet rundt 50 deltakere fra både offentlig sektor og våre medlemsbedrifter, og ble en suksess fra start til slutt.

Vi setter stor pris på alle som bidro, både fra scenen og i publikum. Dette forumet markerer starten på en viktig plattform for diskusjon og samarbeid om digitalisering og anskaffelser. 

Høydepunkter fra programmet

  • Oslos Finansbyråd, Hallstein Bjercke, delte innsikt om den nye digitaliseringsstrategien for Oslo kommune. Strategien skal blant annet fremme økt samarbeid med næringslivet, med et viktig budskap om å bruke næringslivet mer enn før.
  • Sidsel Nordhagen, daglig leder i KS-digitale tjenester AS, presenterte hvordan selskapets digitale satsing kan påvirke samarbeidet mellom KS, kommune-Norge og næringslivet.
  • Christian Tangene fra DFØ presenterte førsteutkastet til en ny veileder for 30% vekting av klima og miljø i fremtidige skyanskaffelser.

Veien videre

Oslo kommune utfordret oss og våre medlemmer til å komme med et omforent innspill til Oslos nye plan for digitalisering innen høsten i år. Ønsker du å bidra? Ta kontakt med Christopher Hoff på ch@ikt-norge.no.

Vi vil fortsette arbeidet med digitaliseringsstrategien til Oslo kommune, og neste forumsmøte vil bli avholdt i slutten av september. Vi ser frem til å bygge videre på den gode starten og håper på enda større oppslutning ved neste anledning.

Tusen takk til Crayon for vertskap!

For mer informasjon og påmelding til neste møte, meld deg inn i vårt forum for offentlige anskaffelser. Meld deg på her: 

 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap