Valg av teknologi betyr mye for både lønnsomhet og klima

Nyheter | 18. november 2022

Bærekraft, Bredbånd, klima

Ny utbygging av fibernettet bør skje ved bruk av trenching eller ploging der det er mulig. En ny undersøkelse viser at klimaavtrykket ved bruk av disse teknologiene kan reduseres med opp mot 90 prosent.

Tidligere i denne uka deltok IKT-Norge på Inside Telecoms høstkonferanse. Under konferansen la IKT-Norges teknologi- og bærekraftsdirektør Mali Hole Skogen fram foreløpige resultater fra et felles forskningsprosjekt mellom IKT- Norge, Telenor, Eidsiva, Lyse og Global Connect, utført av Endrava.

IKT-Norges teknologi- og bærekraftsdirektør Mali Hole Skogen

Undersøkelsen viser at valg av teknologi for å bygge ut fibernettet gir enorme utslag på klima og lønnsomhet. 

– Å velge trenching og ploging fremfor dypere gravedybder vil være et opplagt valg der det er mulig. Det er både bedre for klima og miljø og mer lønnsomt, sa Skogen. 

Blant resultatene som ble lagt fram var at klimaavtrykket ved bruk av disse teknologiene kan reduseres med opp mot 90 prosent i forhold til dypere gravedybder, med bruk av fossile grave- og anleggsmaskiner og hvor det også er behov for reasfaltering.  

 

Forskningsprosjektet fortsetter i 2023 og vil resultere i flere forskningsresultater. I tillegg vil gruppen jobbe med en informasjonskampanje rettet mot myndigheter og vegeiere og et politisk påvirkningsarbeid for å gjøre utrulling av fiber i Norge den grønneste i verden. 

Hele undersøkelsen vil bli offentliggjort om kort tid. 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap