Useriøs fremstilling av edtech-næringen i Shifter

Kommentarer og analyser | 27. mai 2021

EdTech

IKT-Norge har vært i kontakt med flere av våre edtech-medlemmer. Alle stiller de seg uforstående til hvordan man har kunnet kartlegge personvern- og samtykkeprosesser, når man ikke har hatt innsyn i disse prosessene

I Shifter kunne man den 18. mai lese om oppstartsbedriften Traq som, på vegne av selskapet Pålogga, har kartlagt personvern- og samtykkeprosessene i ulike edtech-selskap. Kun ett av de 15 undersøkte selskapene havnet i kategorien godkjent.

IKT-Norge har vært i kontakt med flere av våre edtech-medlemmer. Alle stiller de seg uforstående til hvordan man har kunnet kartlegge personvern- og samtykkeprosesser, når man ikke har hatt innsyn i disse prosessene.

Traqs “rapport” er basert på informasjon som ligger ute på selskapenes nettsider, og gir dermed et ufullstendig bilde av situasjonen. Av opplagte grunner, er det ingen av edtech-selskapene som har villet dele informasjon og detaljer om interne avtaler de har med sine kunder med et ukjent kommersielt selskap.

Påloggas kritikk er basert på altfor lite informasjon og blir derfor useriøs. Vår erfaring er at dette er selskaper som tar personvern på det høyeste alvor og som arbeider for å sikre at dette ivaretas på best mulig måte. De samarbeider tett med kundene for å sørge for at man følger retningslinjene.

Godt samarbeid mellom myndigheter og aktører er avgjørende for å sikre at personvern ivaretas. IKT-Norges edtech-medlemmer har nær kontakt med Datatilsynet og KS, for å sikre nettopp dette. Gjennom blant annet KS-initiativet, SkoleSEC, har man etablert et godt samarbeid for å sikre at personvern i utdanningssektoren ivaretas på best mulig måte for alle involverte aktører, inkludert leverandørsiden.

Dette handler om kompetanse og tett dialog mellom alle aktører innenfor utdanningssektoren. Vi stiller oss derfor spesielt undrende til hvorfor Pålogga ikke selv velger å gå i dialog med edtech-næringen om dette. Det hadde vært adskillig mer konstruktivt.

 

Les opprinnelig sak i Shifter her.

Les oppfølging av saken i Shifter her.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap