– Trygge og bærekraftige lokalsamfunn skapes når mennesker deltar, bidrar og hører i postive fellesskap

Nyheter | 10. mai 2023

Digital inkludering, Medlem

Bærekraftige lokalsamfunn handler i bunn og grunn om at de som bor der har meningsfulle ting å gjøre, får ta del i det som skjer, bidrar med det de kan, har venner og kjenner seg verdifulle. Friskus jobber for at at lokalsamfunnene våre forblir bærekraftige og tuftet på tillit og trygghet og selskapet har utviklet digitale løsninger for at det skal bli mulig.

Gründer og daglig leder i Friskus sosialentreprenører, Sigrid Nedkvitne

IKT-Norges nye medlem Friskus er et aktivt og konkret samfunnsbidrag til at FNs sosiale bærekraftmål nås. – Trygge og bærekraftige lokalsamfunn skapes når mennesker deltar, bidrar og hører til i positive fellesskap, mener gründer og daglig leder Sigrid Nedkvitne.

Interaktiv aktivitetskalender

Grunnlegger av aktivitetskalenderen friskus.com og bedriften Friskus sosialentreprenører sa i 2017 opp jobben sin som leder for helsetjenester i en kommune, for å bygge verktøyet hun savnet. Sigrid Nedkvitne er utdannet barnevernspedagog, har master i helse og velferdsledelse og 16 års ledererfaring, og er en av få kvinnelige IT-gründere og jobbskapere.

– Friskus sosialentreprenør har gjennomført innovasjonsprosjekter med kommuner til over 20 mill. kroner. Nå leveres friskus.com en interaktiv aktivitetskalender, et reklamefritt nasjonalt aktivitetsnettverk, som gjør det mulig å motivere og inkludere flere i aktivitet og sosiale fellesskap. Virksomheten leverer også støttetjenester for tjenesteinnovasjon i offentlig sektor. Det er i hovedsak kommuner som er våre kunder, sier Nedkvitne

Fritidskonto

– Friskus utvikler nå noe så revolusjonerende kult som Fritidskonto. Sammen med flere norske kommuner er vi forkjempere for at alle barn og unge skal kunne delta på en fritidsaktivitet, blant annet gjennom Fritidskortet. Spesielt er det viktig i en tid der mange sliter med økonomien pga. økte kostnader. Gjennom Friskus kan vi digitalisere tilskuddsmidler, og sørge for at barn og unge kan betale sine medlemskontingenter eller få tilsendt digitale billetter til arrangement uten et «klistremerke i pannen», hevder Sigrid Nedkvitne.

Friskus kan sørge for at barn og unge kan betale sine medlemskontingenter eller få tilsendt digitale billetter til arrangement uten stigmatisering

Med over 4000 lag, organisasjoner og kommunale avdelinger registrert på friskus.com har Friskus opparbeidet en unik erfaring med å tilrettelegge for sosiale møteplasser. – Vår visjon er å samle mennesker. Resultatet er et aktivt fellesskap for brukermedvirkning – med uvurderlig verdi for innbyggerne. Næringslivet kan også sponse vårt overordnede formål; deltakelse i fritidsaktiviteter og lokalsamfunn. Hele 44,8 millioner kroner er allerede tildelt barn og deres familier. Vårt fremste mål er å gjøre deltakelse i lokalsamfunnet der man bor til allemannseie, og bidra til å stoppe negative trender med utenforskap og ensomhet, påpeker Nedkvitne.

 

Digitale løsninger for frivilligheten

Firskus tilbyr også digitale løsninger der frivillige organisasjoner og lag kan organisere aktiviteter, rekruttere nye medlemmer, kommunisere med eksisterende medlemmer og samarbeidspartnere. – Gjennom våre løsninger finnes alt på en plass og det er enkelt å holde oversikt over alle deler av en organisasjon. I tillegg er er det gjennom Friskus.com mulighet til å synliggjøre din organisasjon sammen med resten av kommunen, fordi vi samler alle kommunens aktiviteter og frivillige tilbud på en plass, sier Nedkvitne.

Ønsker ikke å banke på flere dører

Den største utfordringen for videre vekst og utvikling for Friskus er ifølge Nedkvitne å nå inn til beslutningstakere med informasjon. – I Norge blir det brukt millioner, kanskje milliarder, på innovasjon og nytenkning. Likevel er ikke kunnskaps- og erfaringsdeling av prosjektresultater satt i system. Offentlig drevne prosjekt havner gjerne i en rapport. Er det en bedrift som eier prosjektet ligger alt ansvaret for å holde liv i informasjon og produkt, på bedriften. De ansatte har en stor motivasjon for å lykkes med å spre ordet om det fantastiske som er skapt. Klarer de ikke det, mister de jobben. Dette er en stor byrde for de ansatte som gjerne kunne tenke seg å gjøre annet enn å banke på dører og repetere det samme budskapet flere tusen ganger etter hverandre.

Tenk så stor verdi flere får, ved å sette kunnskapsdeling av offentlig/privat finansierte prosjektet i system. For ikke å snakke om bedre forvaltning av fellesskapets midler og ressurser. Folk elsker Friskus når de bare får høre om hvorfor, hvordan og hva som er bygget. Det er derfor vi er markedsledende, avslutter Nedkvitne.

 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap