Når skoleungdommer opplever at det er stor avstand mellom undervisningen og det livet de lever i det vanlige vil engasjementet svekkes. Målrettet bruk av teknologi og digitale verktøy kan vekke skoleinteressen til live igjen.

Kunnskapsminister Tonje Brenna offentliggjorde nylig at Regjeringen arbeider med en ny stortingsmelding ungdom og utdanning. IKT-Norge er særlig glad for at elever skal få medvirke i dialogen om hva som motiverer dem i skolehverdagen.

– Det er viktig at kunnskapsministeren i sitt nasjonal elevpanel tar med elever med erfaringer fra ulike teknologi-initiativer som er i praksis over det ganske land, sier Line Gaare Paulsen, direktør for kompetanse og utdanning i IKT-Norge.

Barn og unge lever i en hverdag med teknologi som utvikles i en enorm fart. Samtidig faller elevenes motivasjon gjennom hele grunnskolen.Digitale verktøy kan vekke interessen
– Når ungdommene opplever at det er stor avstand mellom undervisningen og det livet de lever i det vanlige vil engasjementet deres svekkes. Målrettet bruk av teknologi og digitale verktøy kan vekke skoleinteressen til live igjen sier Gaare Paulsen, og fortsetter:

Alle elever trenger å føle at de mestrer. Ved å få mulighet til å bruke digitale verktøy, som tilpasser seg deres nivå – og gir fortløpende tilbakemeldinger, kan det øke motivasjonen. Arbeidet med en ny stortingsmelding for ungdom og utdanning kommer til rette tid.

Stadig flere unge forbruker mer teknologi, digitale plattformer og scroller på sosiale medier i sin hverdag. 

Alle elever trenger å føle at de mestrer. Ved å få mulighet til å bruke digitale verktøy, som tilpasser seg deres nivå – og gir fortløpende tilbakemeldinger, kan det øke motivasjonen.

 

Store forskjeller mellom skoler

Initiativer som Girl Tech Fest, Newton rom og First Lego League er alle eksempler på gode tiltak som kobler sammen teoretisk undervisning med praktiske oppgaver, men som i dag dessverre kommer få elever til gode.

– De unge bør få lære nytten av å utvikle teknologi, og ikke bare forbruke den, sier Gaare Paulsen.

Som eksempel trekker hun frem micro:bit en bitte liten datamaskin med mange sensorer, som ofte vekker stor iver i elevgruppene. Enkleste form er å programmere blinkende hjerter, men undervisningsverkøyet kan brukes i alt fra matematikk og naturfag til håndverk og design.

– Digitale verktøy og teknologi inn i klasserommene er praktiske former for undervisning som vil kunne bidra til å gi elever mer kreative og varierte hverdager med mulighet for dybdelæring. Dette bør alle elever få muligheten til avslutter Gaare Paulsen.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap