Teknisk museum vil engasjere en samlet bransje rundt ny storslagen IKT-utstilling

Nyheter | 16. juni 2020

Kunstig intelligens, Teknologi

Det søkes nå etter faglige og økonomiske samarbeidspartnere til den nye IKT- og teleutstillingen som åpner på Teknisk museum i 2021. Utstillingen utvikles i samarbeid med Snøhetta.

En utstilling for alle

IKT-bransjen eier en del av teknologihistorien vår. Ikke bare eier bransjen historien – den eier også påvirkningen på samfunnet vårt fremover. Den nye utstillingen skal romme fantastiske historiske gjenstander og installasjoner, den skal være full av opplevelser og interaktivitet med AI, samtidig som den skal tjene som en arena for kunnskap og diskusjon.

Ønsket er å gjøre hele fagområdet tilgjengelig for enda flere mennesker, også den oppvoksende generasjonen i fortid, nåtid og fremtid, gjennom en helt spesiell kulturopplevelse.

Den 22. september 2020 inviteres alle IKT-Norges medlemmer til frokost og omvisning på Teknisk museum på Kjelsås samt en presentasjon av den nye utstillingen. Det blir også en grundig gjennomgang av ulike muligheter for interesserte samarbeidspartnere og sponsorer. Sett av tiden allerede nå; egen invitasjon kommer.

Kurator og prosjektleder for den nye tele- og IKT-utstillingen, Dag Andreassen, forteller om mål og visjon for utstillingen og hvordan du kan delta i utstillingsprosjektet.

Dette er Teknisk museum

Teknisk museum er nasjonalmuseum for industri, teknologi, transport og medisin og har om lag 250 000 årlige besøkende.

Museet som er en soleklar favoritt blant barnefamilier er i tillegg størst i landet hva gjelder skolebesøk med over 50 000 elever.

Nasjonalt Medisinsk Museum og Oslo vitensenter er også en del av Teknisk museum.

Dette skjer videre

I slutten av august vil vi invitere alle IKT-Norge-medlemmer til en smittevernvennlig omvisning på Teknisk museum på Kjelsås og en presentasjon av den nye utstillingen, der vi ser på ulike samarbeidsmuligheter.

Ønsker du, allerede nå, en prat med museet om den nye IKT- og teleutstillingen?

Da kontakter du Elisabeth Holm Hartvedt, markedsansvarlig ved museet, på e-post elisabeth@tekniskmuseum.no eller mobil 47 90 00 35.

Her kan du også lese mer om våre pågående samarbeidsprosjekter og partnere.

Video: Thomas Fjærtoft 

Tekst: Elisabeth Holm Hartvedt

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap