Stavanger-regionen er motoren for grønn og digital omstilling

Kommentarer og analyser | 10. desember 2023

Digitalisering, Grønt skifte, Kompetanse

EUs viktigste satsing er det såkalte «twin transition», grønn omstilling og digital transformasjon, de er gjensidig avhengig av hverandre. Stavanger-regionen må og skal lede Norge i denne utviklingen.

Stavanger leder an i både digitaliseringen og den grønne omstillingen. Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

Stavanger-regionen leder an når det gjelder tallenes tale. Både ansatte og omsetning i IKT-sektoren gir Stavanger-regionen en solid andreplass. Storbyområdet Stavanger omsatte for 16,4 milliarder og hadde 5611 ansatte. Bergen og Trondheim omsatte begge for mellom 10 og 11 mrd., og hadde henholdsvis 4557 og 4243 ansatte. Oslo ligger langt over, men det skyldes også at de har en stor hovedkontoreffekt – også når det gjelder IKT.

Med en ny digitaliseringsminister på plass, med eget departement fra nyttår, bør første tur utenfor Oslo legges til Stavanger. Fra vårt ståsted er det to ting som spesielt kjennetegner IKT-sektoren i regionen: Verdiskaping og industriell tilnærming. Dette var noe av bakgrunnen for at IKT-Norge sammen med Næringsforeningen inviterte regjeringen til Bouvet i Jåttåvågen for det første innspillsmøte utenfor Oslo til arbeidet med ny digitaliseringsstrategi, 30. oktober. Håpet vårt er at denne holdningen til industriell digitalisering kan tas inn som inspirasjon til regjeringens digitaliseringsstrategi.

Trenger industriell tenkning!

Ingen steder satses det mer på digitalisering av industrien enn i Stavanger-regionen. Vi ser store investeringer i AI, roboter, digitale tvillinger og generell digitalisering av industrien for å være internasjonalt konkurransedyktig. Stavanger-regionen har skjønt det resten av Norge nå finner ut – vi må være digitalt konkurransedyktige i alle næringer. Digitalisering er en forutsetning for all forretningsdrift i alle typer sektorer.

Ingen steder satses det mer på digitalisering av industrien enn i Stavanger-regionen.

Regionen har fyrtårnmiljøer som for eksempel Aarbakke, Hatteland-miljøet, Lyse-konsernet, Smedvig-Gruppen, Jærmiljøet på robotics, EZ og Zaptec, alt basert på kunnskap i skjæringspunktet industri og digitalisering. Denne kunnskapen må tilflyte resten av Norge, og det må skje fort. Norge er fortsatt med i første rekke når det gjelder kapital og kompetanse, men det er et tidsvindu som er i ferd med å lukkes. Vi trenger en skikkelig satsing på industriell digitalisering nå. Innspillsmøtet i Jåttåvågen ga oss noen klare strakstiltak for å lykkes med digital industrialisering.

Kompetanse er viktigst, det er for få studenter og for lite kompetanse og penger som gjør at vi blir hengende etter andre land. Dette fører til kjempehull i eksisterende og fremtidig behov for kompetanse. Vi trenger mer praktiskrettet utdanning raskt. Vi må få på plass et nasjonalt kompetansesenter for digital industrialisering. Dette bør være et samarbeid mellom etablerte næringsaktører og myndighetene. Digitalt utenforskap blant ledere må unngås – spesielt små og mellomstore private bedrifter er økende og fører til at mange virksomheter blir hengende etter mens de store lokomotivene akselererer. Kunnskap om digitalisering, AI og forståelse om hvilke forretningsmessige verdier ulike former for digitalisering og data kan gi trengs nå.

Trenger støtte fra øverste hold

Entusiasmen og dugnadsånden lever heldigvis godt i Norge. Kobler vi dette på kompetanse og en velvillig deling av kompetanse med de etablerte virksomheter kan vi få dette til. Da trenger vi støtte også fra øverste hold, så derfor gjentar vi – digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, velkommen til Stavanger!

Innlegget er signert Fredrik Syversen, Direktør for strategi- og forretningsutvikling i IKT Norge og Bjarte Gudmundsen, regionleder i Bouvet og ble først publisert i Stavanger Aftenblad

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap