Skuffet over satsingen på digitale læremidler i revidert budsjett 

Nyheter | 22. mai 2021

EdTech

– Vi ivaretar ikke elevenes behov for de beste verktøyene i en tid med mye digital undervisning i Norge, sier politisk rådgiver i IKT-Norge Ingeborg Frøysnes.

IKT-Norge er skuffet over regjeringens forslag til reviderte statsbudsjettet. Det var ingen ekstra midler til digitale læremidler.

Konsekvensene av Covid-19, samt innføringen av fagfornyelsen i august 2020 krever investeringer i nye læremidler i alle fag på alle nivå. Nettopp derfor var det så viktig at midlene fra fjorårets statsbudsjett ikke ble en engangsinvestering, men heller en langsiktig satsning på digitalisering og økt læring i den norske skolen. Det er det ikke blitt.

– Regjeringen valgte å kutte midlene til innkjøp av digitale læremidler med 60% i statsbudsjettet for 2021 med dramatisk virkning på bruk av digitale læremidler. Når verden står i en pandemi er dette en særdeles uheldig utvikling. For å sikre kvalitet og mangfold i leverandørmarkedet, slik at lærere og elever får de beste forutsetninger for økt læring, vil finansiell forutsigbarhet og stabilitet være avgjørende i tiden fremover. Det er derfor skuffende at man ikke rettet opp dette i revidert, sier Frøysnes.

Budsjettet legger opp til rekordhøy bruk av våre oljemilliarder, og da er det underlig at Kunnskapsministeren ikke prioriterer å vedlikeholde satsingen på digitale læremidler. Våre medlemmer merker nå at satsingen som regjeringen bidro med i fjor avtar og man går tilbake til løsninger som ikke tar i bruk de beste læremidlene som finnes.

– Norge har digitale læremidler som utmerker seg, og blir stadig mer tatt i bruk både hjemme og i utlandet. Men vi trenger fortsatt at myndighetene har fokus på kvalitet og mangfold, og at man ivaretar markedet, som fremdeles er relativt lite. Da får våre elever de beste digitale verktøyene i en tid hvor de trenger dem som mest, sier Frøysnes.  – Vårt forslag er at man plusser på den “teknologiske skolesekken” med 100 millioner.

Vi forventer derfor at deler av de 266 millionene som er satt av til å ta igjen tapt læring hos barn og unge også brukes til anskaffelse av digitale læremidler, og til å øke skoleeiernes kjøpekraft.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap