Invitasjon til webinar om de nye lærefagene i IT (VGS)

Nyheter | 27. mai 2021

Kompetanse, Studieplasser

Utdanningsetaten i Oslo inviterer bedrifter i Oslo til informasjonsmøte om nye IT-lærefag. Oslo trenger flere lærebedrifter og allerede fra høsten trengs det praksisplasser for IT-elevene i videregående.

Det gamle lærefaget IKT-servicefag blir snart erstattet av to nye lærefag, IT-utviklerfaget og IT-driftsfaget.

Informasjonsmøte om de nye lærefagene i IT

Dato: Onsdag 16. juni
Kl:    10–12

  • De nye lærefagene i IT
  • Skoletilbudet i Oslo
  • Hvordan ditt selskap blir lærebedrift

Webinaret blir sendt direkte og kan følges her.

Informasjon om arrangementet på «Fagopplæring i Oslo» på Facebook.

Program:

– Velkommen, Anita Tjelta, fagopplæringssjef i Oslo
– De nye læreplanene i IT-driftsfaget og IT-utviklerfaget
(Kjersti Normann, medlem i faglig råd for informasjonsteknologi og mediefag (FRIM), og avd.leder ved Elvebakken vgs)
– Osloskolens tilbud i IT- og mediefag / mulighetene til å samarbeide med skolene
(Kjell Ove Hauge, rektor på Kuben vgs, og Christian Linna Myhrvold, avd.sleder Kuben vgs)
– Erfaringer med lærlinger og forventninger til de nye fagene
(Stine Sørgård, rekrutteringsansvarlig i Intility AS)
– Hvordan bli lærebedrift
(Gro Johnsen, veileder for IT-fagene i Utdanningsetaten)
– Tid for spørsmål

Det vil bli mulig å stille spørsmål til alle innleggene

Hvem kan bli lærebedrift?
Dersom bedriften deres har minst ett årsverk som jobber med IT-drift eller IT-utvikling, er dere velkomne til å søke om å bli godkjent lærebedrift i faget. Lærebedrifter tar inn en lærling eller flere. Bedriften får lærlingtilskudd per lærling. Nye bedrifter kan også søke om stimuleringstilskudd i år.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap