– Sjelden har teknologi og teknologiske løsninger vært mer relevant

Nyheter | 30. april 2020

Covid, Medlem, Teknologi

– Det aller viktigste IBM gjør er å sikre at våre ansatte, partnere og kunder er trygge og friske. Samtidig jobber vi på spreng for å bistå kundene våre i denne krisen, forteller Hans-Henrik Merckoll, adm.dir./CGM hos vårt medlem IBM Norway.

Hans-Henrik Merckoll, adm.dir./CGM i IBM Norway

IBM lever av å sikre kunders kritiske infrastruktur og innovasjonsevne. For dem er det utrolig viktig å kunne hjelpe kundene å sikre utvikling, kontinuitet og vekst i denne usikre tiden.

– Derfor har vi gjennom hele denne perioden vært enda tettere på kunden enn vanlig, både på telefon, videomøter, Slack, mail og andre digitale medier. Vi har også tilbudt flere løsninger og tjenester uten kostnad for å bistå i en vanskelig tid, og vi er ekstra proaktive. Kundene skal være sikre på at vi står sammen med dem gjennom krisen og at vi bidrar til at de kommer styrket ut i neste fase, sier han.

Bistår i bekjempelsen av viruset

Selv om IBM i flere tiår har vært vant til å jobbe i ulike digitale samhandlingsløsninger, beskriver de det nå som å ha tatt kvantesprang i å jobbe mer effektivt i disse løsningene.

– I løpet av de siste ukene har over 97 prosent av våre kolleger i IBM Norge nå jobbet effektivt hjemmefra, sier Merckoll.

Han er dessuten stolt av at konsernet bistår i bekjempelsen av viruset.

– Det gjør vi ved å blant annet starte et konsortium som stiller superkraftige datamaskiner til rådighet for å drive virusforskning, forteller han.

Mange selskaper opplever i disse dager å måtte permittere sine ansatte.

– Vi har enn så lenge ikke permittert noen av våre ansatte, og vi jobber systematisk og strategisk med å planlegge returen til kontoret, sier Merckoll.

Tett samarbeid med IKT-Norge

IBM er et mangeårig IKT-Norge-medlem.

– Jeg opplever at samholdet i IKT- næringen, og da spesielt gjennom IKT- Norge, har vært svært positivt og sterkt i denne perioden. Ved å tilrettelegge for flere viktige dialogpunkter inn mot myndighetene og på tvers av bransjen, har organisasjonen bidratt til å sikre en sterk og samlet faglig vurdert rådgivende stemme i samfunnsdebatten, under helt ekstraordinære forhold, sier han.

Merckoll mener krisen demonstrerer at grad av digitaliseringen i samfunnet nå er avgjørende for at vi kan holde hjulene i gang.

– Sjelden har teknologi og teknologiske løsninger vært mer relevant. Som næring har vi sjeldent vært viktigere for at det offentlige skal lykkes med en raskere omstilling og dermed sikre høyere verdiskaping og nye arbeidsplasser fremover. For det første jobber mange av oss hjemmefra om dagen. Det kunne vi ikke ha gjort uten velfungerende teknologi, sier han.

Teknologi som verdi i seg selv

For det andre er teknologi en viktig faktor i arbeidet med å bekjempe viruset.

– Videre tror vi at innovasjon og digital akselerering kan gi oss konkurransefortrinn når verden er i ferd med å normaliseres, sier Merckoll.

Teknologi er ikke lenger kun et virkemiddel for verdiskaping – teknologi kommer i enda større grad enn i dag til å være en verdi i seg selv, mener han.

– Verdien av data, innovativ teknologi som kunstig intelligens, blockchain og skyteknologi, kommer til å styrke kraften, endringsevnen og verdiskapingen for både myndighetene og selskaper og verdikjeder fra alle sektorer, sier Merckoll.

 

Nysgjerrig på medlemskap i IKT-Norge? Les mer her.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap