NEO 2021: “Sammen for vekst»

Nyheter | 6. mai 2021

Eksport, Kunstig intelligens

IKT-industrien og offentlig sektor er avhengige av hverandre. Det offentlige må ha IKT for å effektivisere, industrien må ha offentlige kunder og gode rammer for å vokse og skape eksportinntektene vi alle skal leve av etter oljen.

På årets NEO-konferanse var dette tema for en samtale mellom statsminister Erna Solberg og administrerende direktør i IKT-Norge, Øyvind Husby. I samtalen kom de inn på både kompetanse og IT-sikkerhet som grunnleggende forutsetninger for å lykkes. 

 

Dobbel utfordring for samfunnet – teknologien er løsningen

– Vi står overfor noen store felles globale utfordringer, slik som klima. Det danner en rammebetingelse for alt vi skal gjøre. Så har vi våre norske utfordringer. Frem til 2014 var norsk økonomi fueled by oil. Vår vekstrategi må bli annerledes fremover, sa statsminister Erna Solberg. 

Norsk økonomi vil likne mer på andre land i Europa, hvor vi må finne nye bein å stå på for å finansiere velferdssamfunnet. 

– Vi skal bli grønnere, mer nyskapende og smartere fremover. Samtidig blir vi færre unge og flere eldre. Teknologien er alfa og omega for dette, sa statsminister Erna Solberg, og fortsatte:

– Teknologi er svaret på klimautfordringene, det er jo å finne de fossilfrie teknologiene, de som ikke har et karbonfotavtrykk, som kommer til å være viktig. 

 

Det offentlige og det private må jobbe mer sammen

Norge er et av landene i Europa med størst offentlig sektor. Hvordan skal vi sikre at vi klarer å få nok verdiskaping i privat sektor, spurte Øyvind Husby.

– Jeg er tilhenger av markedet. Det er tradisjon for å stimulere – men vi må passe på at staten ikke bestemmer teknologi. Staten er begrenset av sin kompetanse og sin kunnskap. Særlig i den digitale verden er utfordringen med regulering at vi regulerer for de forrige løsningene. Det gjør at vi må være mer målorientert. Det offentlige og det private må jobbe mer sammen, sa statsminister  Solberg. 

De to lederne kom også inn på spørsmålet om konsulentbruk i det offentlige, og statsministeren sa at vi ikke må være redde for konsulenter: 

– Vi må ha flere jobber i privat sektor. Jobber som ikke bare skal ha det offentlige i Norge som et marked, men kanskje det offentlige i andre land – og det private, sa statsminister Erna Solberg. Et selskap som har laget en god IKT-løsning for det offentlige i Norge, kan snu seg rundt og selge noe av dette enten utenlands, eller til privat sektor, avsluttet statsministeren. 

 

Her kan du se konferansen i opptak:

NEO 1. Verdens videocluster er norsk – hvordan skapte Pexip, Cisco, og Whereby grobunn for eksport av norsk teknologi?

https://vimeo.com/542741253/c51dd70fce

 • Cisco, Trine Strømsnes, adm. direktør
 • Pexip, Åsmund Olav Fodstad, Global salgsdirektør
 • Whereby, Ingrid Ødegaard, Co-founder / Chief Product & Technology Officer
 • IKT-Norge, Fredrik Syversen, dir. for strategi- og forretningsutvikling

NEO 2. “Sammen for vekst» – Hvordan skal IKT-industrien og staten sammen
løfte Norge?

https://vimeo.com/542741300/7cc9d0459e

 • Erna Solberg, Statsminister
 • Øyvind Husby, adm. direktør IKT-Norge

NEO 3. Hvilket parti satser mest på teknologi?
https://vimeo.com/542741359/34aa407931

 • Heidi Nordby Lunde (H), stortingsrepresentant
 • Ketil Solvik-Olsen (FrP), nestleder
 • Torstein Tvedt Solberg (AP), stortingsrepresentant
 • Torgeir Knag Fylkesnes (SV), stortingsrepresentant
 • Liv Freihow, direktør for politikk IKT-Norge

NEO 4. Hvordan bruker Oljefondet kunstig intelligens for å sikre vår felles formue?

https://vimeo.com/542741381/0cff3f20f0

 • Age Bakker, CTO i Oljefondet
 • Ingeborg Frøysnes, politisk rådgiver i IKT-Norge

NEO total. Hele konferansen

https://vimeo.com/542741439/08e2a78419

 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap