Konstituert koronadirektør i krise – nå står vi sammen

Kommentarer og analyser | 15. mai 2020

Digitalisering

La oss klappe for norsk næringsliv!

Mange næringer blør snart i hjel og får nødvendig blodoverføring fra gamle synder i Nordsjøen. Det skal vi være sjeleglade for.

Jeg har vært så heldig, ja – jeg mener det, og blitt konstituert som administrerende direktør i IKT-Norge rett etter påske. Vår tidligere leder, Heidi Austlid, går til Forleggerforeningen og tar over der i september. Styret valgte en midlertidig løsning i påvente av at ny leder er på plass.

IKT-Norge er som kjent en interesseorganisasjon for teknologinæringen. Vi som driver i dette skjæringspunktet mellom næringsliv og politikk lever på mange måter av små og store kriser. Vi skjønte heldigvis raskt at vi sto ovenfor en krise for næringslivet av bibelske proporsjoner.

For mange av våre selskaper gikk det fra himmel til helvete i løpet av en uke. Lyse utsikter om flere ansatte, økte lønninger, og en vår med fete svarte tall var med ett snudd opp ned, og det å vente på nye ansatte ble erstattet med et brennende ønske om å beholde de man allerede hadde.

En vinternatt

IKT-Næringen består av mange unge mennesker, jenter og gutter med drømmer og ønsker om trygge gode jobber med viktige samfunnsoppgaver som skal løses. Vi har også veldig mange erfarne ledere i vår næring: Menn og kvinner som har vært ute en vinternatt før, som har opplevd dotcom, bankkrisa i 2008, og oljekrisa i 2014. De kan seile i hardt vær, og disse trengte vi nå!

Vi som jobber med politikk hver dag i IKT-Norge har hatt gleden av et sterkt, trygt og omsorgsfullt engasjement fra våre næringslivsledere, for egne OG andres ansatte, og ikke minst et stort hjerte for de kundene som er hardest rammet. For meg viser det med all tydelighet både styrken i det å være del i et felleskap som IKT-Norge, men også styrken i å stå sammen i stormen, dele erfaringer og stole på at vi vil hverandre vel, selv om vi sikkert kunne ønske oss ulike pakker fra regjeringen enn de vi hittil har fått, og konkurrerer så fillene fyker i en normalsituasjon.

Vi lever bokstavelig talt av våre ansatte

Vi kommer ikke unna at også våre medlemsbedrifter har måttet gå til både permitteringer og oppsigelser. Det er tøft, aller mest for de det gjelder, men det er tøft for lederne også. De jeg kjenner vet at det er siste vei for å sikre at så mange som mulig beholder jobbene sine.

Vår næring har 90 prosent av selskapenes verdi i de folkene de har ansatt, for mange er også 90 prosent av inntjeningen knyttet til de samme folkene. Så de som eventuelt måtte tro at man går til permitteringer og oppsigelser med lett hjerte –  de tar feil.

Jeg tror det er stor enighet om at digitaliseringen av Norge bare vil akselerere. Det er bra, det er viktig, og det gir Norge en mulighet til å komme styrket ut av krise på litt lengre sikt.

Men, det er også et stort men. På kort sikt vil vi oppleve sviktende etterspørsel som vil bety mindre behov for arbeidskraft. Det er på kort sikt, og det er derfor så viktig at vi klarer å beholde ansatte i den private delen av bransjen. Vi må ikke havne i en situasjon der denne kortsiktige krisa ender med en kraftig oppskalering av IT-ansatte i offentlig sektor.

Som vår finansminister Jan Tore Sanner sa det under fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett: – Vi må ha en bærekraftig økonomi. Det består i å ha en sterk privat sektor som kan bære den velferdsstaten som vi alle tar for gitt.

Dette gjelder også vår sektor, der vi ser en sterk vekst og ikke minst høye lønninger som drar ansatte fra næringslivet over til offentlig sektor. Det må vi unngå i stort monn. Ansvaret hviler spesielt på offentlig sektor nå. Bruk privat sektor så mye som mulig, spesielt i den situasjonen vi er i nå – så er vi rustet når oppturen kommer.

Og – den kommer.

Denne kommentaren ble opprinnelig publisert i Dagens Perspektiv 15. mai 2020.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap