IKT-Norge jubler: – Et godt budsjett for grønne, digitale anskaffelser

Nyheter | 7. oktober 2020

Bærekraft, Grønt skifte, Offentlige anskaffelser, Statsbudsjett

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup åpnet lommeboka med 7,9 millioner, og lanserte i dag et nytt program som skal veilede oppstartsselskaper gjennom offentlige innkjøp.

 

– Dette tiltaket er svært etterlengtet og uhyre viktig både for bedriftene, for digitaliseringen av kommunene, og for den grønne omstillingen av kommune-Norge, sier Mali Hole Skogen, teknologi- og bærekraftsdirektør i IKT-Norge.

Anskaffelser er et viktig instrument i utviklingen av en digital, bærekraftig norske offentlig sektor.

– I tillegg fyller de en funksjon som vekstskaper og jobbskaper i næringslivet som utvikler og produserer fremtidens, smarte, grønne løsninger, sier hun.

Innkjøp for grønne arbeidsplasser

Mange av fremtidens smarte og grønne teknologier og løsninger utvikles i nye små og mellomstore bedrifter. For mange av disse bedriftene er det å få sin første kunde kriteriet som skiller de som gir opp og de som vokser.

– Vi trenger flere grønne arbeidsplasser i Norge, og vi trenger dem ikke bare i Oslo. Norske kommuner kan bruke sin innkjøpsmakt til å skape grønne arbeidsplasser i sitt nærmiljø. Det er derfor viktig at vi jobber systematisk med å senke terskelen for at unge, små og mellomstore bedrifter som ikke besitter den samme anbudskompetansen eller har de samme markedsføringsmusklene som de etablerte leverandørene, deltar i anbudsprosesser, sier Hole Skogen.

Å delta i gjentatte offentlige anbudsprosesser som ikke gir uttelling tapper små foretak for personalressurser og økonomiske ressurser.

– Med denne setningen viser myndighetene at de tar problemet på alvor. Det er fantastisk sier hun.

Må brukes riktig

Klimasats, en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet, videreføres og får 100 millioner kroner i budsjettet.

– Dette er et kjempeviktig tiltak om det brukes riktig. Innkjøp av produkter og tjenester som vektlegger miljø og innovasjon vil i noen tilfeller koste mer enn alternativene i innkjøpspris. Her kan og må Klimasatsprogrammet fylle en risikoavlastende rolle, sier Hole Skogen.

Mange offentlige innkjøpere og utbyggere kjenner ikke til og har ikke oversikten over hvilke geniale bærekraftig teknologier, tjenester og løsninger den norske IT-bransjen kan levere i dag. Manglende kompetanse på innkjøp av teknologi og digitale løsninger kan få enorm betydning for en anskaffelse.

– Vi i IKT-Norge sitter tett på næringslivet som utvikler digitale løsninger og teknologier og vet at grønn omstilling av Norge og økt digital modenhet i offentlig sektor fort kan være to sider av samme sak. Dette er et kjempegodt budsjett for å få til smartere og grønnere kommuner, sier Hole Skogen.

Les også: Et stramt budsjett med fokus på digital næringsutvikling

 

Illustrasjonsfoto: Stortinget

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap