IKT-Norge blir strategisk partner med Senteret for et aldersvennlig Norge

Nyheter | 16. september 2022

IKT-Norge har inngått en avtale om å bli strategisk partner med Senteret for et aldersvennlig Norge. Partnerskapet er en naturlig del av IKT-Norges arbeid med digital inkludering. IKT-Norge har vært medlem av Rådet for et aldersvennlig Norge siden 2019.

− Fremtidig velferd og konkurranseevne er avhengig av digital kompetanse i alle deler av arbeidslivet og samfunnslivet, og fordrer høy digital modenhet og kompetanse blant ledere, arbeidstakere og innbyggere sier Line Gaare Paulsen, Direktør for kompetanse og utdanning i IKT-Norge. 

− Vi har som mål at Norge skal være det ledende samfunn for utvikling og bruk av digitale løsninger for å styrke norsk økonomi og innbyggernes muligheter. Da må brukernes behov legges til grunn for utvikling av produkter og digitale tjenester, sier Gaare Paulsen.

IKT-Norges direktør for kompetanse og kunnskap, Line Gaare Paulsen (t.h.) og Nina Myklebust, Senteret for et aldersvennlig Norge.

Digitale ferdigheter

IKT-Norge er opptatt av hvordan teknologikompetanse og nye innovative løsninger i kombinasjon med sikkerhet og personvern kan bidra til et mer aldersvennlig Norge. 

− På den ene siden behøver vi en klar rollefordeling – men også samarbeid, mellom offentlig og privat sektor, og et lov- og regelverk som er tilpasset digitale tjenester. På den andre siden er vi avhengig av ansatte og innbyggere som henger med i den digitale utviklingen. All verdens apper og digitale løsninger hjelper fint lite ikke hvis de ikke blir tatt i bruk på riktig måte, påpeker Line Gaare Paulsen.

− Vi er glade for at IKT-Norge ønsker å bidra til å sette enda mer fokus på den demografiske utviklingen vi står ovenfor og hvilke utfordringer den vil by på hvis vi ikke klarer å henge med i den teknologiske og digitale utviklingen, forteller Nina Myklebust, som leder arbeidet med partnerskapsordningen i Senteret for et aldersvennlig Norge. 

Om Senteret for et aldersvennlig Norge

Senteret for et aldersvennlig Norge er et nasjonalt kompetansemiljø som arbeider for å fremme aldersvennlig samfunn i et bærekraftperspektiv basert på bred innsats og i samarbeid med ulike aktører og samfunnssektorer. Senteret har etablert en partnerskapsordning som skal skape synergier mellom ulike sektorer og bransjer, med det formål å bidra til økt kunnskap om de endringene, utfordringene og mulighetene vi står ovenfor. Dette er én av oppgavene i det nasjonale programmet for et aldersvennlig Norge som senteret har ansvaret for, og som er en del av Leve hele livet reformen. 

 Senteret holder til i Ålesund, og er en del av Helsedirektoratet.  

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap