Næringsministeren inviterte til dugnad. Målet var å spa fram gode ideer til forenkling for næringslivet. 11 milliarder kroner skal spares inn, og det går ikke helt på skinner..

Regjeringen har satt som mål å spare inn kostnader knyttet til pålagte regler og utfylling av offentlige skjemaer med 11 milliarder kroner
innen 2025. Men det går nokså sakte framover, status på langt er på 3,6 mrd. ifølge departementet.

I følge regjeringens oversikt er dette de største innsparingene:

  • Skatteetaten er så å si i mål med den nye,
    dialogbaserte skattemeldingen, nå også for
    aksjeselskaper. Rundt 750.000 selskaper kan nå
    levere skattemeldingen gjennom en forenklet
    prosess.
  • Det digitale Løsøreregisteret er lansert. Tidligere har næringslivet måttet vente fire dager på lån, nå kan lån utbetales samme dag det tinglyses.
Næringsministeren inviterte til forenklingsfrokost der han ba om innspill til forbedringer for næringslivet.

Statsråd Vestre lanserte også «Forenklingsportalen«, en nettside der folk kan oppdatere seg på siste nytt knyttet til
forenklingsarbeidet og  komme med innspill til nye grep som kan tas.

IKT-Norge fikk muligheten til å lede debatten mellom næringsliv og myndigheter.

I debatten i etterkant av Vestres innlegg deltok både NHO, Brønnøysundregistrene, regnskapstjenesten Fiken, samt Digital Norway.

Det var også gründer Trude Kjevik Aakre i Nordconcept, som fortalte hvor tøft det fortsatt var å starte egen bedrift.

De viktigste problemene som ble tatt opp var unødvendig komplisert språk i offentlige skjemaer og gjentatte rapporteringskrav.

 

Håkonsen og Vestre oppsummerte debatten.

Men vel så mye som skjemaveldet, føler mange bedrifter på at skattetrykket har økt. For eksempel presser IKT-Norge på for å få fjernet den ekstra arbeidsgiveravgiften på lønninger over 850 tusen kroner, noe som rammer det digitale næringslivet hardt. Vi har nylig vært med å finansiere en rapport som viser hvor skadelig avgiften er for verdiskapningen i vår sektor.

På slutten av frokostmøtet tok Håkonsen i IKT-Norge opp det økte skattetrykket med Vestre.

Statsråden kontret med at også næringslivet trenger veier, sykehus og velferd, og at det skapes mange nye jobber i Norge for tida, som etter hans mening viser at det er godt å drive bedrift i her i landet.

Hele frokostmøtet kan du se her.

 

 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap