“GoForIt-universitetene” rigger seg for vekst innen bærekraft og digitalisering

Nyheter | 16. desember 2021

Bærekraft

Universitetet i Agder (UiA) oppretter nytt emne med rekordstor etterspørsel og NTNU oppretter 10 stipendiatstillinger for bærekraft og digitalisering. – GoForIt bidrar som broen mellom akademia og praksis, mener UIA.

UiA og NTNU er begge tilknyttet IKT-Norge-prosjektet GoForIT. De tar nå det første steget i å realisere en viktig målsetning med prosjektet: Utvikle utdanningsløp som møter næringslivets behov for kompetanse innen digitalisering og bærekraft. 

– Med GoForIt har vi har et felles mål om å gjøre Norden med Norge i spissen til et verdensledende kraftsenter for talent- og kunnskapsutvikling innen digitalisering og bærekraft. Det er veldig gledelig å se at universitetene nå satser for fullt, sier bærekraftsdirektør i IKT-Norge, Mali Hole Skogen. 

Rekordstor pågang ved UiA

Ved UiA har det nyopprettede emnet «Digitalisering og bærekraft» blitt svært godt mottatt. 

– Vi mente det var behov for et kurs som satte fokus på sammenhenger mellom digitale teknologier og bærekraftig utvikling. Digitale teknologier har potensiale for å understøtte og akselerere bærekraftig utvikling, men kan også virke negativt. Vi ønsket å lage et kurs som kunne bevisstgjøre deltakerne på begge aspektene og dermed gjøre dem bedre rustet til å lede eller bidra i digitaliseringsprosjekter, sier Leif Skiftenes Flak, professor i informatikk ved UiA.

Etterspørselen etter neste gjennomkjøring av kurset viser at UIA traff et behov. De satt et tak på 45 studenter ved kurset i 2022. En uke før påmeldingsfristen var det kommet inn 85 søkere, og de valgte å stenge opptaket. 

– Etter den tid har ytterligere 10-15 tatt kontakt og bedt om å bli satt på venteliste. Interessen er langt over det vi vanligvis opplever når vi etablerer nye emner. 

Flak mener GoForIT har vært nyttig på flere måter i etableringen av emnet.

– GoForIT bygger bro mellom akademia og praksis slik at kunnskapsbehovene ute i praksis blir mulige å omsette raskt i nye utdanningstilbud. Nettverket gir også fantastiske muligheter for førsteklasses gjesteforelesninger. Begge deler bidrar til relevans. I tillegg virker det som GoForIT har bidratt til å vise viktigheten av å forstå koblingene mellom digitalisering og bærekraft for et stort publikum.

Les mer om GoForIt: Kunnskapsutvikling i skjæringspunktet mellom digitalisering og bærekraft.

Bærekraftsstipendiater ved NTNU

Ved NTNU er det nylig utlyst 44 PhD-stillinger fordelt på ni prosjekter innen ulike bærekraftsproblematikker. To av disse prosjektene har problemstillinger knyttet til bærekraft og digitalisering med til sammen ti stipendiater.

–  Alt i 2014 ble NTNU Bærekraft etablert som støtter opp om tverrfaglig samarbeid rundt bærekraftsproblematikk. De siste årene har digitaliseringens rolle på dette området blitt mer og mer tydelig. Dette gjelder både mulighetene og utfordringene ved digitalisering. Også når vi ser på digitalisering i forbindelse med bærekraft er det viktig å ha en tverrfaglig angrepsvinkel, sier John Krogstie, professor i informasjonssystemer ved NTNU

Han håper stipendiatene vil være attraktivt for mange, både nasjonalt og internasjonalt, og mener GoForIT kan bidra til rekrutteringen.

– Vi håper GoForIt-nettverket bidrar til at vi får rekruttert flere nasjonale stipendiater. Når stipendiatene starter å jobbe, håper vi at virksomheter i nettverket kan være gode case-partnere. Den anvendte forskningen det legges opp til er tenkt å gjøres i nært samspill med praksis, sier Krogstie.

Ta kontakt med Mali Hole Skogen om du har spørsmål om GoForIT. 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap