Digital sirkulærøkonomi: – Ber regjeringen vurdere import av elektronisk avfall

Høringsuttalelser, Nyheter | 6. februar 2023

Bærekraft, sirkulærøkonomi

Under regjeringens stormøte om sirkulærøkonomi foreslo IKT-Norge at regjeringen vurderer import av elektroniske avfall for å gjøre resirkulering av sjeldne jordartsmetaller lønnsomt, og at regjeringen setter ned et utvalg for å utvikle og innføre digitale produktpass i Norge.

IKT-Norges teknologi- og bærekraftsdirektør Mali Hole Skogen under regjeringens stormøte om sirkulærøkonomi. Skjermdump fra regjeringen.no.

Som er av 14 utvalgte organisasjoner var IKT-Norge invitert til å gi innspill til næringsminister Jan Christian Vestre og klima- og miljøminister Espen Barth Eide om hvordan regjeringen kan bidra til et økt tempo i omstillingen til en sirkulær økonomi i Norge og hva EUs politikk betyr for Norge og norsk næringsliv. 

Best i klassen, men ikke på sjeldne jordmetaller

– Norge er best i klassen når det gjelder materialgjenvinning. Ca. 80 pst av komponentene i en vanlig pc gjenvinnes, men det er stort sett de “store” metallene som gjenvinnes. De fleste elektroniske produkter inneholder også en rekke sjeldne jordmetaller, men det er i så små kvanta at det ikke er lønnsomt å resirkulere dem. Derfor ber IKT-Norge regjeringen om å vurdere å importere elektronisk avfall, sa IKT-Norges teknologi- og bærekraftsdirektør under møtet. Hun pekte på at det vil være kostnadskrevende, men vi må få fart på gjenvinning av slike materialer skal komme oss bort fra en situasjon hvor disse materialene utvinnes fra gruvedrift som ikke er spesielt bærekraftig. 

– Vi må bort fra gruvedrift og over på resirkulering

Skogen viste til et konkret eksempel. – Fra vanlige kretskort som går til resirkulering i Norge, utvinnes ikke 5.000 tonn av sjeldne jordartsmetaller fordi volumet i Norge er for smått til at det er lønnsomt å resirkulere dette. Derfor må vi importere. Kanskje 10-20 ganger så mye som det vi ikke resirkulerer i dag, påpekte Skogen. 

Den digitale sirkulærøkonomien

Mali Hole Skogen pekte også på sammenhengen mellom digitalisering og sirkulærøkonomi. 

– Den digitale sirkulæreøkonomien handler om at informasjonsflyten er koblet til ressursflyten. Uten data blir det ingen stor sirkulærøkonomi. EU jobber nå med å utvikle digitale produktpass, og det er noe som vi også må få fart på i Norge, fordi det er dyrt å komme bakpå i denne prosessen. Regjeringen må snarest sette ned et utvalg som reder grunnen for at vi kan ta i bruk slike produktpass i Norge og som hjelper industrien til å lykkes med sirkulærøkonomien, sa Hole Skogen. 

Spennende tanke

I sin oppsummering sa klima- og miljøminister Espen Barth Eide at han synes det var en spennende tanke med import av elektronisk avfall og lovet å komme tilbake til problemstillingen “på en egnet måte”. Eide understreket imidlertid at digitalisering og teknologi er helt avgjørende for å lykkes for å få til en taktsskifte i sirkulærøkonomien. 

— 

Hele høringen kan sees i opptak her. Mali Hole Skogens bidrag er ca. 3 timer og 7 minutter ute i sendingen. Mer informasjon om regjeringens stormøte om sirkulærøkonomi finnes her.  

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap