Digital læring i krise

Nyheter | 22. april 2020

EdTech, Statsbudsjett

Elever og studenter har de siste ukene fått undervisning og læring i digitale flater, og lærerne har gjort en stor innsats med å tilrettelegge for læring utenfor undervisningsbygg.

Skolene vil gradvis gjenåpnes. I den tid skolene har vært stengt har edtechnæringen bidratt stort i den digitale læringsdugnaden. Det vi nå har fått testet ut av nye digitale læringsmetoder, vil forhåpentligvis også etter den fasen vi nå er i, endre hvordan læring for barn og unge foregår.

Vi i IKT-Norge har hatt to møter med kunnskapsminister Guri Melby (V) denne perioden for å sikre at dette skjer på en måte som også gir levedyktighet for norsk edtech.

– I vårt møte med kunnskapsministeren denne uken tok vi opp at skoleeier/skole må betale for digitale læremidler og ressurser som benyttes, samt sende et tydelig signal om at fagfornyelsen ikke må utsettes da det vil gi store konsekvenser, sier vår adm.dir. Heidi Austlid.

Statsråden understreker at fagfornyelsen skal kjøres etter planen, og hun vil forsterke budskapet om kjøp til skoleeiere/skoler.

– I tillegg skal vi ha videre diskusjon med henne om lærernes digitale pedagogiske kompetanse, sier Austlid.

Dette er vi også i dialog med lærerorganisasjoner om. I tillegg ønsker vi å få styrket innkjøpspotten, og statsråden signaliserte at det muligens vil komme noe i revidert nasjonalbudjsett.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap