Det haster med å få KI som eget fag i norsk skole.

Nyheter | 14. mars 2024

EdTech, Kunstig intelligens

Alle er enige om at KI vil forandre verden. Selv om noen legger vekt på de positive og andre på de negativ, så trengs det kunnskap og kompetanse. Derfor mener vi i IKT-Norge at KI snarest bør bli et eget valgfag i videregående skole.

Teknologiforståelse er en del av de nye læreplanene og mange i norsk skole benytter seg allerede av ulike KI-verktøy. Men det er ikke nok. Det må et eget dedikert fag til for å gi lærere og elever over hele landet et helt avgjørende kompetanseløft.

KI-faget bør gi elevene forståelse av :

  • Fundamental teknologi: Hvordan KI fungerer, rent teknologisk, men også dens ulike bruksområder. Elevene bør kjenne til grunnleggende digitale ferdigheter som koding og dataanalyse.
  • Hvordan KI påvirker samfunnet. Nye etiske problemstillinger som oppstår med KI,  samt juridiske problemstillinger som for eksempel personvern, opphavsrett og ansvarsforhold.  

KI-faget skal ikke bare være for elever som ønsker en karriere innen teknologi, men tilbys alle elever, uavhengig av interesseområder eller fremtidsplaner. Faget bør være både teoretisk og praktisk og legge vekt på kritisk tenkning rundt KI-utviklingen. 

– Det som er dårlig med KI vil komme av seg selv, uten at vi gjør noe. For å høste de gode effektene må vi gjøre en innsats på flere fronter. Å starte i skolen er fornuftig og nødvendig, sier IKT-Norges administrerende direktør Øyvind Husby.

Norge har akutt mangel på KI-kompetanse

Vi har et godt utbygget digitalt samfunn, men vi kan være i ferd med å sakke akterut i kampen om den nye teknologien, og dermed jobbene og utviklingen som følger med. En av de viktigste årsakene til dette er mangel på rett kompetanse. Gjentatte undersøkelser viser at både næringslivet og det offentlige har store problemer med å få tak i teknologer.

Mange tiltak trengs samtidig for å hjelpe på dette, ett av dem er å innføre KI som eget fag i skolen.

Les mer i i vårt utspill i Dagbladet 13.mars

 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap