Baklengs inn i fremtiden med ny arkivlov

Kommentarer og analyser | 21. januar 2022

Det er skuffende at departementet nå i forslag til ny arkivlov forbyr offentlig lagring i utlandet.

God adgang til bruk av skytjenester er helt nødvendig for å sikre effektiv digitalisering av forvaltningen. Dette var også forslaget til Arkivutvalget, og dette fikk bred støtte i høringsrunden.

Dagens regelverk har blitt sterkt kritisert fordi regelverket legger unødvendige hindringer i veien for bruk av skyløsninger hvor lagring skjer utenfor Norges grenser. Det var derfor et håp om dette ble oppmyket i det nye forslaget til arkivlov.  Departementets forslag innebærer imidlertid at man står på stedet hvil.

Forslaget fra Arkivlovutvalget burde i kombinasjon med øvrige lovverk gi en tilstrekkelig sikkerhet til at det i utgangspunktet åpnes for lagring utenfor Norge, og hvor eventuelle begrensninger fastsettes direkte i loven.

IKT-Norge mener at Arkivlovutvalgets forslag i langt større grad er forenlig med behovet for digitalisering, selv om også dette forslaget stiller strenge krav til utførsel av digital dokumentasjon.

Det offentlige Norge står overfor store oppgaver, og det er avgjørende at regler og rammebetingelser støtter opp om dette. Dette er dessverre ikke tilfelle i forslaget til ny Arkivlov.

Vi ber derfor departementet vurdere dette på nytt. Vi trenger en fremtidsrettet offentlig forvaltning. Det får vi ikke med nye lover som tar Norge baklengs inn i fremtiden.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap